BANKJUBEL: Banksjef Dag Sandstå, styreleiar Leif Magne Hovland og økonomisjef Karoline Dalen og andre tilsette i banken kunne på desse tider i fjor jubla over den store interessa for å kjøpa eigenkapitalbevis. No kan dei jubla for eit historisk årsresultat for 2017. (Arkivfoto)
BANKJUBEL: Banksjef Dag Sandstå, styreleiar Leif Magne Hovland og økonomisjef Karoline Dalen og andre tilsette i banken kunne på desse tider i fjor jubla over den store interessa for å kjøpa eigenkapitalbevis. No kan dei jubla for eit historisk årsresultat for 2017. (Arkivfoto)

Historisk resultat: 23 millionar i overskot

Aldri før har Tysnes Sparebank levert eit så godt årsresultat som for 2017. Resultat før skatt er på 22,9 millionar kroner.
Publisert 22.02.2018 kl. 09.27. Oppdatert kl. 09.30.

Resultatet for 2017 vart godkjent av styret onsdag. Årsresultatet skal formelt vedtakast av forstandarskapet som skal ha møte 21. mars.

Overskotet før skatt er 5,9 millionar kroner betre enn for 2016.

– Banken leverer nok eit historisk besteresultat, konstaterer banksjef Dag Sandstå.

Resultat etter skatt tyder ei årleg eigenkapitalavkasting på 7,8 prosent.

– For eigarar av banken sine eigenkapitalbevis er dette særs god avkasting med låg risiko, seier Sandstå.

Banken har hatt ein solid kredittvekst siste året på omlag 20 prosent. Innskota har auka med 16 prosent. Auken i utlån er i hovudsak til privatkundar i regionen.

– Den største auken i nye kundar har banken i aldersgruppa 25 til 45 år, opplyser banksjefen.

Han fortel at banken framleis skal veksa, etter ein svært vellukka emisjon seinhaustes der det vart teikna nye eigenkapitalbevis for 35 millionar kroner. Forvaltningskapitalen er no 2,95 milliardar.

– Organisasjonen og kontorstrukturen er no etablert, seier Sandstå.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Ja til lokal utdanningsmesse

I ei rekkje år hadde Tysnes si eiga yrkes- og utdanningsmesse. No tek lokalpolitikar og Sp-representant Inge Malkenes til orde for at Tysnes på ny bør få ei lokal utdanningsmesse. Det er eit veldig bra, og ikkje minst viktig initiativ.Det er over fem år sidan det sist vart skipa til ei lokal yrkes- og...

Saltebil utfor på glatta

Ein saltebil ute på oppdrag for å salta hamna utfor vegen ved Flakkavåg i sju-halv åtte-tida måndag morgon.