DÅRLEG LØYSING: «Det heilt uhøyrt at folk på Tysnes skal betala bompengar på ferjene», skriv redaktør Ole Skaten.
DÅRLEG LØYSING: «Det heilt uhøyrt at folk på Tysnes skal betala bompengar på ferjene», skriv redaktør Ole Skaten.

Leiar: Nei til førehandsbompengar på ferjene

Publisert 23.02.2018 kl. 15.00.

Tysnes bør seia nei til førehandsbompengar på ferjene til og frå Tysnes.

Det er Hordfast AS med dagleg leiar Øyvind Halleraker i spissen som vil at ferjebompengar skal finansiera oppstart av Hordfast. Det var tidleg i januar me kunne lesa i både BA og «Tysnes» at Statens vegvesen skal vera i gang med å utarbeida ein bompengesøknad for ferjefri E39 Stord-Halhjem, og at det skjer i samarbeid med Halleraker. Alle dei tre ferjesambanda Halhjem-Sandvikvåg, Våge-Halhjem og Hodnanes-Jektevik kan ifølgje Halleraker få bompengar.

Ordførar Kåre Martin Kleppe er skeptisk til førehandsbompengar. Kleppe fryktar stor prisauke for pendlarar, og er uroa over at kostnadane for billistane berre skal bli større og større.

– Bompengar kan bli tungt å svelgja, spesielt for dei som dagpendlar inn og ut av kommunen, uttalte Kleppe til «Tysnes» i januar.

Eigentleg er det heilt uhøyrt at folk på Tysnes skal betala bompengar på ferjene våre (les: vegane inn og ut av Tysnes) for å finansiera planlegging og oppstart ferjefri E39 over Bjørnafjorden, ein stamveg som skal gå gjennom Tysnes, men som blir bygd for å få ein raskare gjennomfartsveg på Vestlandet.

Me er difor svært glade for at ordføraren i Tysnes er tydeleg og kritisk til bompengar på Tysnes-ferjene.

NHO-selskapet Hordfast AS og dagleg leiar Halleraker var sist veke på friarferd til Tysnes. Til kommunestyrerepresentantane i Tysnes fortalde Halleraker om selskapet sine planar for å prøva å framskunda oppstart og ferdigstilling av den ferjefrie vegen mellom Stord og Halhjem. Eitt av måla til NHO-selskapet er å få offentlege institusjonar som medeigarar i selskapet, for å vera pådrivarar for prosjektet. Tysnes kommune vil også få invitasjon til å gå inn på eigarsida. Det bør det vera ein viss skepsis til, så lenge NHO-selskapet går inn for ei midtre kryssing av Langenuen. Skal Tysnes gå inn som eigar, bør det vera for å jobba for ei sørleg kryssing.

Tysnes kommune er allereie medeigar i Sunnhordlandsambandet AS, som heldigvis er klare og tydelege på at E39 bør kryssa Nuen i sør. Her har styreleiar Gunnar Bakke ei stor oppgåve framover.

Men framleis gjenstår det å sjå om regjeringa vil løyva dei pengane som trengst til prosjektet.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.