TRAFIKKONTROLL: Jobben som politibetjent betyr varierte dagar, med alt frå trafikkontrollar til nabokranglar, fortel Aleksander Søyland.
TRAFIKKONTROLL: Jobben som politibetjent betyr varierte dagar, med alt frå trafikkontrollar til nabokranglar, fortel Aleksander Søyland.

– Du treng ikkje vera supermenneske for å bli politi

Aleksander Søyland er ein av mennene i uniform, som opprettheld lov og orden på Tysnes.
Publisert 24.02.2018 kl. 14.00.

– Likar ein utfordringar, spenning, variasjon og å jobba med folk, er politiyrket heilt perfekt, seier Søyland og smiler.

Dei siste åra har han jobba som politibetjent ved lensmannskontoret på Tysnes, og han trivst godt som politimann i ein liten kommune.

– Ein får eit anna syn på korleis samfunnet fungerer, seier Søyland.

Førebyggjande samtalar, trafikkulukker, nabokranglar og arrestasjonar er ein del av jobbkvardagen. Som politi skal ein kunna litt om mykje, men ein opplever også baksida av samfunnet.


Møte med døden

Noko som har gjort inntrykk på Søyland, er dei tragiske hendingane. Dei med verst mogleg utfall. Som nyutdanna opplever ein mykje nytt. Noko Søyland hugsar spesielt godt, er først gong han rykte ut til ei dødsulukke.

– Eg hadde ikkje sett eit menneske som var dødt før, seier politibetjenten litt alvorleg.

– Det var spesielt å skulle gå inn i det rommet, gjera undersøkingar og sjekka for fingeravtrykk, fortset han.

Så kom møtet med dei pårørande. Politiet er gjerne nokon av dei første som snakkar med dei etterlatne. Ein får kjennskap til mange tøffe skjebnar.


Fanga tjuvar på fersken

Frå å sitja på skulebenken, til å plutseleg fungera som politi, var kontrasten stor.

– Ein får mykje ansvar i fanget, og læringskurva er bratt, fortel han.

Det første og siste året ved Politihøgskulen er teori, medan heile år to er studentane i praksis. For å bli politibetjent, treng ein ei bachelorgrad frå Politihøgskulen.

Noko av det Søyland hugsar best frå praksisperioden, var då han var på sitt første oppdrag med blålys på bilen.

– Å køyra med blålys er noko alle gleder seg til, seier han.

Patruljen, med Søyland som sjåfør, fekk melding om eit innbrot som gjekk føre seg. Då var det berre å setja på blålysa og gi gass.

– Me fekk stansa tjuvane. Det var utruleg gøy å kunna ta dei på fersk gjerning, fortel Søyland.


Start treninga tidleg

Han har eit tydeleg råd til ungdommar som vurderer å søkja på politihøgskulen.

– Det er heilt overkommelege fysiske krav, men det er lurt å starta å trena tidleg.

Både symjing, styrke og kondisjon blir testa under opptaka. Men det er ikkje berre fysiske testar som ein skal bestå, om ein ønskjer å bli politi.

– Du må også vera moden. Nokre får gjerne beskjed om at dei ikkje kjem inn det aktuelle året, men ein kan bli oppmoda om å søkja igjen, forklarer Søyland.


Tenk deg om

Under opptaket må søkjarane gjennom både personlegheitstest, sårbarheitestest, språktest og test i logisk tenking. Berre dei som er mest eigna, får lov til å starta på politihøgskulen.

– Men ein treng ikkje vera supermenneske for å bli politi, legg Søyland til.

Nytt av året er at alderskravet er fjerna, men ein må ha hatt førarkort i minst eitt år, for å koma inn på Politihøgskulen. Tidlegare var det 20-års aldersgrense.

For å koma inn, må ein også ha reint rulleblad.

– Kjem ein med feil vener tidleg, og får problem med lova, kan ein spolera moglegheitene til den utdanninga ein vil seinare i livet, seier Søyland.


Politi heile tida

Aleksander Søyland trivst godt som politi på ein liten stad.

– Ein må gjerne ha ei litt anna tilnærming til folk her enn i byen. Politiet skal bruka skjønn, men ein gjer kanskje det i endå større grad på Tysnes, fortel han.

Dei ein treff i ein litt alvorleg samanheng i jobben, møter ein også på fritida. Då er det viktig at folk oppfattar politiet som rettferdige, meiner Søyland.


STANSAR BIL: Politiet gjennomfører ein rutinekontroll i Uggdal.
STANSAR BIL: Politiet gjennomfører ein rutinekontroll i Uggdal.
BLÅLYS: Søyland hugsar godt første gong han rykte ut med blålys, og tjuvane blei tatt på fersk gjerning.
BLÅLYS: Søyland hugsar godt første gong han rykte ut med blålys, og tjuvane blei tatt på fersk gjerning.
POLITI: Å vera politibetjent på ein liten stad som Tysnes går veldig fint, synest Søyland.
POLITI: Å vera politibetjent på ein liten stad som Tysnes går veldig fint, synest Søyland.
PÅ KONTORET: Ein del av politijobben føregår bak skrivepulten.
PÅ KONTORET: Ein del av politijobben føregår bak skrivepulten.
RUTINE: Aleksander Søyland har jobba nokre år som politibetjent, og kan handbevegelsane.
RUTINE: Aleksander Søyland har jobba nokre år som politibetjent, og kan handbevegelsane.

Siste saker Gå til framsida

Debatt: Avisa skal fram

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine. Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er...