BRANNSJEF: – Det er bra det brenn mindre, seier Torfinn Kongsvik, sjølv om han ikkje trong å venta lenge ut i 2018, før den første husbrannen kom.
BRANNSJEF: – Det er bra det brenn mindre, seier Torfinn Kongsvik, sjølv om han ikkje trong å venta lenge ut i 2018, før den første husbrannen kom.

Ingen husbrannar i 2017

Tysnes sine deltidsbrannmenn var på 30 utrykkingar i løpet av fjoråret.
Publisert 25.02.2018 kl. 15.00.

Brannsjef Torfinn Kongsvik gler seg over at ingen av dei var til husbrannar.

Ved den nye brannstasjonen i Eredalen, er det full aktivitet for tida. 17 deltidsbrannmenn skal få langt betre arbeidsforhold, når nye skifterom og utstyrsområde er på plass.

Sjølv om dei berre har stillingsprosentar på 1,6 prosent, må dei raskt omstilla seg til brannmenn, når alarmen går.

– Brannmennene er gode på å omstilla seg, men eigentleg er dei litt på jobb heile tida. Å vera deltidsbrannmann blir fort ein livsstil, seier Kongsvik.

Lokalkunnskap, vilje til innsats når det trengs og samhald er stikkord.


Alvorlege ulukker

Brannvesenet får stadig færre brannar å rykka ut til, men det minkar ikkje på oppdragsmengda av den grunn.

– Det mest spesielle ved fjoråret er trafikkulukkene, seier Kongsvik.

Med éi dødsulukke i Lunde, og éi i nabokommunen, like over Lukksundbrua, har det vore nok alvorlege ulukker på tysnesvegane i 2017.

– Det er heldigvis lang tid mellom dødsulukker på Tysnes, men frå tid til annan skjer dei også her, seier Kongsvik.

Brannvesenet på Tysnes var tilkalla på åtte trafikkulukker eller hendingar i fjor.

Å ha brannvesenet raskt på staden er viktig om personar sit fastklemt, og for å sikra skadestaden.

– Trafikkulukker er ofte utforkøyringar. Sjølv om farten ikkje alltid er så stor, kan det vera høgt og langt ned, forklarer Kongsvik.


Helsehjelp

Når ambulansen er meir enn 20 minutt unna eller det er eit helseoppdrag som hastar (raud tur) skal brannvesenet varslast. Då rykkjer brannvesenet ut med to-tre mann og bistår pasienten, fram til ambulansen er på staden.

– Me har hjartestartar, oksygen, førstehjelpsutstyr og mannskap med god kompetanse innan førstehjelp, hjarte og lungeredning med oss, seier Kongsvik.

I 2017 hadde brannvesenet i kommunen fem «first respond oppdrag» og fire andre helseoppdrag.

Å jobba som brannmann betyr varierte oppdrag i løpet av året. Blant anna var det åtte automatiske brannalarmar, oljesøl, lenseoppdrag og branntilløp i ein båt.


Deltidsjobbande brannmenn

– Alle skal ha ei grunnutdanning på åtte veker. For deltidsbrannfolk er denne fordelt utover eit semester med helgesamlingar og praksisveker, forklarer Kongsvik.

Oppdraga til brannvesenet har blitt meir omfattande dei siste åra. Fleire område betyr meir trening og kursing i bruk av ulikt utstyr. For eksempel har brannvesenet lokalt nyleg fått nytt utstyr til overflateredning.

Elles har brannvesenet 10-12 øvingar i løpet av året. Fleire av dei er saman med politi og helse, slik at naudetatane får øva på god samhandling.


Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.