SPANANDE: Irene Dalland (f.v.), Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik synest det er kjekt at Tysnes er godt representerte i Reko-ringane i Bergen.
SPANANDE: Irene Dalland (f.v.), Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik synest det er kjekt at Tysnes er godt representerte i Reko-ringane i Bergen.

Facebook-gruppe skal gi større inntening

Lokale matprodusentar kuttar mellomleddet, når dei blir med på to Reko-ringar rundt Bergen.
Publisert 25.02.2018 kl. 06.00.

– Kundane skal kjøpa direkte frå bonden, seier Irene Dalland frå Garden på Dalland.

I to nyoppstarta Facebook-grupper, skal lokale matprodusentar kunna leggja ut produkta sine for sal. Kundane gjer bindande bestillingar direkte på Facebook-sida, og annankvar veke er det overlevering av matvarene på ein fast utleveringsstad.

– Her treng me ikkje å venta heile dagen på kundar, som ved ein marknad, forklarer Lucianne Rijpkema frå Tveitakjerringa.

I tillegg slepp produsentane å betala kontingentar og pengar for å setja opp ein stand.


Nytt konsept

Reko-ringar har blitt populære i både Sverige og Finland, og no håpar Tysnes-produsentane at bergensarar skal omfamna det nye konseptet. Namnet Reko-ring er kanskje ukjent for dei fleste. Inntil nyleg var det tilfellet for tysnesprodusentane også.

– Eg hadde aldri høyrt om Reko-ring før, innrømmer Nynke van Schaik frå Myrdal Gard.

Dei andre to stemmer samtemt i. Reko-ringen vil kunna gi ei større forutsigbarheit i forhold til sal, håpar dei tre.

Sjølv om Myrdal Gard er mest kjent for ostane sine, satsar Schaik på sal av kje-kjøt i Reko-ringane.


Tysnes-mat

– Det er gøy at det er så mange frå Tysnes med, seier Dalland, og kikkar på Schaik og Rijpkema.

Dei tre har stor tru på at det nye konseptet vil slå an blant hordalendingar.

Til no er 39 produsentar med på Reko-ringane i Bergen.

Veronica Lygre og Rebekka Bond er to av initiativtakarane, og ønskjet deira er at Reko-ringen skal vera ein kontaktplattform mellom forbrukarar og lokale produsentar i området, utan mellomledd. Med seg på laget har dei Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

På Facebook-sida har dei klare reglar som skal følgjast, og moderatorar som held oversikt.

– Facebook-sida fungerer som ein liten butikk, forklarer Schaik.


Møtest på parkeringsplass

Reko-ringen skal vera lettvint både for kundane og produsentane.

Kven som helst kan melda seg inn i gruppene på Facebook. I skrivande stund har Reko-ringen Bergen-Åsane» om lag 200 følgjarar og «Reko-ringen Bergen-Fyllingsdalen» har snart 400 følgjarar.

Første utlevering blir 15. mars. Gruppa har fått lov til å bruka parkeringsplassen på IKEA, som fast møtestad i Åsane.


Moglegheiter for unge

– Kanskje kan forbrukarane få augene endå meir opp for lokalmat, seier Dalland.

Dei lokale produsentane vil samstundes oppfordra andre tysnesingar til å hengja seg med på prosjektet.

– Dette kan kanskje vera ei lita oppmuntring til unge, seier Rijpkema.

Om ein har ein liten flekk ein dyrkar grønnsaker på, men ikkje har nok til å ha ein større produksjon, kan Reko-ringen vera ein god stad å selja produkta, meiner dei tre Tysnes-produsentane.

– Men alt må vera etter forskriftene, minner Dalland om.


Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.