BEDRAGERI: Dommen fall i Sunnhordland tingrett i Leirvik, måndag 26. februar. (Arkivfoto: Frank Schmidt/Sunnhordland tingrett)
BEDRAGERI: Dommen fall i Sunnhordland tingrett i Leirvik, måndag 26. februar. (Arkivfoto: Frank Schmidt/Sunnhordland tingrett)

Mann i 50-åra bestilte kredittkort, og tok ut pengar i mora sitt namn

Ein tysnesing blei måndag dømd til 21 dagar fengsel på vilkår, i Sunnhordland tingrett.
Publisert 27.02.2018 kl. 13.31. Oppdatert kl. 13.53.

I oktober 2016 fekk mannen i 50-åra innvilga ein nettsøknad om kredittkortkonto på 20.000 kroner i Ikano bank.

Kontoen hadde han oppretta i mora sitt namn, utan hennar samtykke.

I oktober og november same året tok han ut pengar hos Tysnes Sparebank, og brukte kortet ved eit kjøpesenter i Asia.


Tok mora sitt kredittkort

Utan lov, brukte han også nær 10.000 kroner på mora sitt Mastercard.

I rettssalen i Sunnhordland tingrett tilstod mannen ugjerningane.

– Av allmennpreventive grunnar bør det reagerast på misbruk av kredittkort og bedrageri i samband med oppretting av kredittkortforhold, meinte påtalemyndigheita.

Dei føreslo at straffa blei sett til 30 dagar fengsel på vilkår.


To år prøvetid

Mannen i 50-åra er tidlegare ustraffa.

I formildande retning vektla retten at den sikta mannen hadde tilstått dei kriminelle handlingane, og at saka var blitt litt gammal.

Tysnesingen vedtok dommen på 21 dagar fengsel på vilkår, med to år prøvetid. Om han ikkje gjer nye lovbrot dei neste to åra, slepp han å sona i fengsel.

Mannen har allereie betalt inn eit erstatningskrav på 3805 kroner til Ikano bank.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Avisa skal fram

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine. Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er...