TYDELEG: Hordfast har framleis mål om ferdigstilling i 2027, fortel Øyvind Halleraker. Her frå kommunestyremøtet i Uggdal 13. februar. (Arkivfoto: Ole Skaten)
TYDELEG: Hordfast har framleis mål om ferdigstilling i 2027, fortel Øyvind Halleraker. Her frå kommunestyremøtet i Uggdal 13. februar. (Arkivfoto: Ole Skaten)

Kraftig forseinking av ferjefri E39: Gjeld ikkje Hordfast

Hordfast blir ikkje ramma av forseinkingane til Statens vegvesen, forsikrar Øyvind Halleraker, dagleg leiar i Hordfast AS.
Publisert 27.02.2018 kl. 07.00.

Førre veke melde Klassekampen at ferjefri E39 er kraftig forseinka.

Statens vegvesen førebur ei utsetjing på 17 år. Dermed vil ikkje strekninga frå Kristiansand til Trondheim vera ferjefri før i 2050.

Ein av grunnane til utsetjinga er kostnadsveksten. Prislappen for storprosjektet har auka frå 150 til 340 milliardar kroner.


Siktar seg inn på 2027

Kryssinga av Sognefjorden er eit av prosjekta som no står i fare for å bli skyvd fleire år fram i tid.

Halleraker er tydeleg på at Hordfast ikkje blir ramma av utsetjinga.

– Det gjeld ikkje oss. Rogfast, Hordfast og Møreaksen har blitt behandla av Stortinget, og er med i NTP (red.mrk. Nasjonal transportplan), seier han.

Prosjekta er komne langt i planleggingsprosessen, og bygjinga av Rogfast er i gong.

Målet er framleis å ferdigstilla Hordfast i 2027.


Fornuftig med utsetjing

– Det er vår jobb å pressa på litt. Me må finna smarte vegar for å nå fram til mål, seier leiaren i Hordfast AS.

For Tysnes sin del vil det bli ei heilt ny tid etter Hordfast, meiner Halleraker. Tysnes blir liggjande midt i smørauget med stamvegen nord-sør, men det er også moglegheiter for ein aust-vest-akse.

At ferjefri E39 langs heile kysten no blir utsett, trur han er ein god idé.

– Det er ei fornuftig realitetsorientering, skal eg vera heilt ærleg, seier Halleraker.


Siste saker Gå til framsida

Uver stoppa både Hodnanes-ferja og Våge-ferja

Ferjesambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo var innstilt på grunn av verforholda fredag kveld, frå i 21-tida til 21.40. Norled melde om innstilt rute klokka 20.53. Klokka 21.35 melde selskapet at ferja kjem i gang att klokka 21.40.Klokka 21.05 melde FosenNamsos Sjø at MF «Selbjørnsfjord» har kansellert avgangane klokka 21.05 frå Halhjem og 22.15 frå Våge på grunn av verforholda.

Debatt: – Det er store hol i «dugnadsånda» på Tysnes

Eg har hatt eit «nært» forhold til det å driva eit idrettslag der dugnad var hovudinntektskjelda. Då eg var leiar i Njardar på 80- og 90-talet, hadde me problem med å finansiera den daglege drifta. Me starta «Mimrefesten». Den var i januar, og gav oss pengar til å melda på lag. Me fekk og eit «eventyr» med Brann-kampar på 90-talet, som gav gode økonomiske resultat. Me hadde åtte-ti...