TYDELEG: Hordfast har framleis mål om ferdigstilling i 2027, fortel Øyvind Halleraker. Her frå kommunestyremøtet i Uggdal 13. februar. (Arkivfoto: Ole Skaten)
TYDELEG: Hordfast har framleis mål om ferdigstilling i 2027, fortel Øyvind Halleraker. Her frå kommunestyremøtet i Uggdal 13. februar. (Arkivfoto: Ole Skaten)

Kraftig forseinking av ferjefri E39: Gjeld ikkje Hordfast

Hordfast blir ikkje ramma av forseinkingane til Statens vegvesen, forsikrar Øyvind Halleraker, dagleg leiar i Hordfast AS.
Publisert 27.02.2018 kl. 07.00.

Førre veke melde Klassekampen at ferjefri E39 er kraftig forseinka.

Statens vegvesen førebur ei utsetjing på 17 år. Dermed vil ikkje strekninga frå Kristiansand til Trondheim vera ferjefri før i 2050.

Ein av grunnane til utsetjinga er kostnadsveksten. Prislappen for storprosjektet har auka frå 150 til 340 milliardar kroner.


Siktar seg inn på 2027

Kryssinga av Sognefjorden er eit av prosjekta som no står i fare for å bli skyvd fleire år fram i tid.

Halleraker er tydeleg på at Hordfast ikkje blir ramma av utsetjinga.

– Det gjeld ikkje oss. Rogfast, Hordfast og Møreaksen har blitt behandla av Stortinget, og er med i NTP (red.mrk. Nasjonal transportplan), seier han.

Prosjekta er komne langt i planleggingsprosessen, og bygjinga av Rogfast er i gong.

Målet er framleis å ferdigstilla Hordfast i 2027.


Fornuftig med utsetjing

– Det er vår jobb å pressa på litt. Me må finna smarte vegar for å nå fram til mål, seier leiaren i Hordfast AS.

For Tysnes sin del vil det bli ei heilt ny tid etter Hordfast, meiner Halleraker. Tysnes blir liggjande midt i smørauget med stamvegen nord-sør, men det er også moglegheiter for ein aust-vest-akse.

At ferjefri E39 langs heile kysten no blir utsett, trur han er ein god idé.

– Det er ei fornuftig realitetsorientering, skal eg vera heilt ærleg, seier Halleraker.


Siste saker Gå til framsida

Ei øy proppfull av kulturminne

No er jobben gjort med å registrera dei mange kulturminna på Tysnes. Og det kom mange nye til på lista Kaare M. Malkenes kan presentera.

Hopp i det!

Marita Bakke har våga å gå frå fast jobb til å etablera eiga verksemd. No er ho ei av fleire inkubatorverksemder hos Atheno på Stord.

Leiar: Viktig investering for Våge som handlesenter

I «Tysnes» sist veke kan me lesa om den nye og planlagde utvidinga av Våge Senter. Det er gledeleg nytt for Tysnessamfunnet.Vidare utbyggingar i Våge sentrum har i fleire år blitt stoppa på grunn av den manglande sentrumsplanen. Dei som har hatt planar om å setja i gang med nye tiltak har stanga hovudet mot veggen. Tysnes kommune sitt utspel om til slutt å senda saka til departementet i...

Strikkinga gjev meistringsoppleving

Therese Knapskaug (27) strikkar mildt sagt meir enn dei aller fleste. Ho lagar oppskrifter sjølv, og ho er «teststrikkar» for andre som lagar strikkemønster.