ERFAREN: Utanom ein ordførarperiode har Lorentz Lunde vore lensmann på Tysnes sidan 1999.
ERFAREN: Utanom ein ordførarperiode har Lorentz Lunde vore lensmann på Tysnes sidan 1999.

Lorentz har hatt sin siste dag som lensmann

Torsdag 1. mars er det omorganisering i politiet. Lorentz Lunde har hatt si siste vakt som lensmann, men skal framleis styra politikontoret på Tysnes.
Publisert 01.03.2018 kl. 10.43.

– Alt har si tid, seier Lunde, og kikkar ut kontorvindauget i Uggdal.

Den spreke 66-åringen er ikkje klar for å gi seg i politiet heilt endå. Med omorganiseringa går han over til å bli tenestestadsleiar og politikontakt på Tysnes.

Lunde blir med andre ord den lokale leiaren. Når han ikkje er lensmann lenger, blir det mindre administrativt arbeid, og han kan vera endå meir ute i kommunen. – Det er det som er det kjekkaste, å vera der folk er, seier Lunde.


Ny leiar i Norheimsund

Han trur ikkje at folk flest kjem til å merka omorganiseringa i politiet så mykje.

Endringane blir mest internt i politiet.

Tysnes sin nye lensmann, Terje Sperrevik (55), skal ha kontor i Norheimsund.

– Det blir litt av ein jobb å følgja opp etter Lorentz. Han har hatt ei særstilling i Vest politidistrikt, seier Sperrevik.

Sidan 2013 har den nye Tysnes-lensmannen vore lensmann i Kvam og Samnanger. Å no få ansvar for både Tysnes og Fusa i tillegg, trur han blir krevjande og spanande.


Godt folkevit

– Det er viktig å behalda kvaliteten i tenesta. Ein skal ikkje stikka under ein stol kor viktig det er med lokalkunnskap. Det ligg mitt hjarte nært å ha tett kontakt med befolkninga, seier Sperrevik.

Han vil forsøka å ha jamleg oppmøte på Tysnes, men kan ikkje lova at det blir kvar einaste veke.

Osingen Sperrevik er ikkje veldig lokalkjent på Tysnes endå, men til frukosten kvar morgon, sit han og speidar utover mot Gudeøya. Han er ein erfaren politimann, med både politi- og jussutdanning.

Lunde, som har vore lensmann på Tysnes sidan 1999, nyttar høvet til å skryta over etterfølgjaren.

– Terje er ein veldig god leiar. Han er ein flott kar, og så har han ein god porsjon med godt folkevit, seier Lunde, med glimt i auget.


Meir digitalt

Både Lunde og Sperrevik har tru på at omorganiseringa i etaten, vil føra til eit meir effektivt politi.

Meir av arbeidet skal gjerast ute på oppdrag, og nettet blir meir viktig. – Det blir endringar i måten me jobbar på. Når ein først er ute på staden, skal ein ta avhøyr der og då. Målet er å slusa oppgåvene fortare gjennom systemet, forklarer Sperrevik.Lunde fryktar at politiet på Tysnes vil møta på utfordringar, når alt skal skje via nettet.

– Eg er uroleg for at ein del av politiarbeidet er basert på eit oppegåande mobilnett. Det har me ikkje på Tysnes, seier Lunde, med husbrannen i Vermedal friskt i minne.

Når mobilnettet er svært dårleg i enkelte område, vil det vera vanskeleg å nytta seg fullt ut av ny teknologi.


Må gå seg til

Politietaten er midt i nærpolitireforma, og alt går ikkje heilt på skinner endå.

Avtroppande og påtroppande lensmann oppfordrar publikum om å vera tolmodige i starten. – Det har vore litt ventetid på telefonsentralen. Om folk ikkje kjem gjennom på 02800, kan ein ringja direkte til kontoret på Tysnes, tipsar Lunde.

Det er mykje endringar internt i politiet om dagen. Økonomien gjer at dei i Fusa og Tysnes manglar folk i to av ti stillingar.

– Me har ein utruleg anstrengt budsjettsituasjon. Det er ingenting som tyder på at me får fullt opp alle stillingane i år, seier Lunde.

Å få tak i nye tilsette er ikkje vanskeleg, men midlane må strekkja til.

– Det har med kor mykje pengar me har i politidistriktet, forklarer Sperrevik.


Politiet har vore «Lorentzen»

Den nye lensmannen har eit stort reformarbeid framfor seg, og han har ansvar for mange kommunar.

Tysnes kjem no til å høyra til tenesteeininga Kvam, Fusa og Tysnes, der Samnanger også er med.

Med Lunde som lokal leiar under Sperrevik, er det to erfarne politimenn som no skal sørgja for ro og orden i Tysnes kommune.

Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) synest at det har vore flott å ha Lorentz Lunde som lensmann i alle desse åra.

– For mange har politiet på Tysnes vore «Lorentzen». Ein har ikkje snakka om politiet, men om «Lorentzen», seier Kleppe og smiler.

Framover vil gjerne tysnesingar få eit litt fjernare forhold til lensmann-tittelen, men ordføraren håpar at kommunen fortset å ha eit godt samarbeid med politiet.

– Det er også viktig at me blir kjente med den nye lensmannen, og at han blir kjent med kommunen, seier Kleppe.


OVERTAR: Terje Sperrevik tar over roret, og blir no lensmann i både Tysnes, Fusa, Kvam og Samnanger. (Foto: Os og Fusaposten)
OVERTAR: Terje Sperrevik tar over roret, og blir no lensmann i både Tysnes, Fusa, Kvam og Samnanger. (Foto: Os og Fusaposten)

Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.