BLIR ENKLARE: Det noverande takstsonesystemet (t.v.) med 470 soner blir vesentleg forenkla frå 1. august. Då blir heile Tysnes ei sone, saman med Austevoll, Fusa og delar av Kvinnherad. (Illustrasjon: Camilla Korsnes/Bakgrunnskart: Skyss)
BLIR ENKLARE: Det noverande takstsonesystemet (t.v.) med 470 soner blir vesentleg forenkla frå 1. august. Då blir heile Tysnes ei sone, saman med Austevoll, Fusa og delar av Kvinnherad. (Illustrasjon: Camilla Korsnes/Bakgrunnskart: Skyss)

Ny takstsonestruktur kjem innbyggjarane til gode

Fylkesutvalet har samrøystes vedteke å innføra ny takstsonestruktur i kollektivtrafikken i Hordaland frå 1. august i år.
Publisert 01.03.2018 kl. 10.24.

Det inneber at 470 soner blir redusert til sju, og at om lag 95 prosent av dei reisande vil halda seg innanfor ei sone. Det er estimert at dei reisande vil spara totalt 40 millionar kroner i året på den nye ordninga.

Færre takstsoner vil nemleg ifølgje fylkeskommunen gje billegare reiser og enklare billettsystem for reisande i heile fylket. Til dømes vil det som no er sone Bergen få namnet «Sone 1», og bli vesentleg utvida. Os og ni andre kommunar slår seg saman med denne, og pendlarstraumane frå nord, vest og sør slepp å betala for å kryssa soner.

Etter omlegginga vil det kosta 37 kroner for ein vaksen å reisa frå Os til Bergen, mot 59 kroner i dag.

Heile Tysnes vert ei sone, saman med Fusa, Austevoll og litt av Kvinnherad. Om du reiser frå ein stad på Tysnes til for eksempel Eikelandsosen, vil det berre kosta 37 kroner. Men skal du til Stord må du over i ei ny sone, og prisen vert då 57 kroner.

Ved sida av den nye sonestrukturen skal Skyss Billett innførast i heile fylket. Det vil vera ei vesentleg forenkling for alle reisande utanom sone Bergen samanlikna med situasjonen i dag, der ein berre kan kjøpa billett kontant om bord.


Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.