HENTA HEIM PREMIAR: Frå venstre ser me Even Engevik Lygre, Jo Gjerstad, Vilde Heggland, Isabella Vågsnes, Nils Skavhellen. (Foto: Fusa vidaregåande skule)
HENTA HEIM PREMIAR: Frå venstre ser me Even Engevik Lygre, Jo Gjerstad, Vilde Heggland, Isabella Vågsnes, Nils Skavhellen. (Foto: Fusa vidaregåande skule)

Vilde sitt bilde skal pryda inntakskatalogen

Publisert 02.03.2018 kl. 09.00. Oppdatert kl. 10.31.

Kvart år plar fylkeskommunen å ha ein konkurranse om å teikna framsida til søkjarhandboka og inntakskatalogen til vidaregåande skular i fylket.

Vilde Heggland, som går tredje året på studiespesialisering med formgivingsfag på Fusa vidaregåande, vann framsidebiletet til inntakskatalogen som kjem til sommaren.

Motivet er ein løvetann med løvetannfrø som blir spreidde i ulike vegar, som skal representera dei ulike retningane ein kan velja på vidaregåande.

Vinnarpremien var på 4.000 kroner, i tillegg til besøk frå opplæringsavdelinga med ros, heider og pizza. To andre elevar frå Fusa vann andrepremiar, Isabella Vågsnes og Even Engevik Lygre, som får illustrasjonsbilete inni katalogen.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Avisa skal fram

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine. Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er...