HENTA HEIM PREMIAR: Frå venstre ser me Even Engevik Lygre, Jo Gjerstad, Vilde Heggland, Isabella Vågsnes, Nils Skavhellen. (Foto: Fusa vidaregåande skule)
HENTA HEIM PREMIAR: Frå venstre ser me Even Engevik Lygre, Jo Gjerstad, Vilde Heggland, Isabella Vågsnes, Nils Skavhellen. (Foto: Fusa vidaregåande skule)

Vilde sitt bilde skal pryda inntakskatalogen

Publisert 02.03.2018 kl. 09.00. Oppdatert kl. 10.31.

Kvart år plar fylkeskommunen å ha ein konkurranse om å teikna framsida til søkjarhandboka og inntakskatalogen til vidaregåande skular i fylket.

Vilde Heggland, som går tredje året på studiespesialisering med formgivingsfag på Fusa vidaregåande, vann framsidebiletet til inntakskatalogen som kjem til sommaren.

Motivet er ein løvetann med løvetannfrø som blir spreidde i ulike vegar, som skal representera dei ulike retningane ein kan velja på vidaregåande.

Vinnarpremien var på 4.000 kroner, i tillegg til besøk frå opplæringsavdelinga med ros, heider og pizza. To andre elevar frå Fusa vann andrepremiar, Isabella Vågsnes og Even Engevik Lygre, som får illustrasjonsbilete inni katalogen.


Siste saker Gå til framsida

Uver stoppa både Hodnanes-ferja og Våge-ferja

Ferjesambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo var innstilt på grunn av verforholda fredag kveld, frå i 21-tida til 21.40. Norled melde om innstilt rute klokka 20.53. Klokka 21.35 melde selskapet at ferja kjem i gang att klokka 21.40.Klokka 21.05 melde FosenNamsos Sjø at MF «Selbjørnsfjord» har kansellert avgangane klokka 21.05 frå Halhjem og 22.15 frå Våge på grunn av verforholda.

Debatt: – Det er store hol i «dugnadsånda» på Tysnes

Eg har hatt eit «nært» forhold til det å driva eit idrettslag der dugnad var hovudinntektskjelda. Då eg var leiar i Njardar på 80- og 90-talet, hadde me problem med å finansiera den daglege drifta. Me starta «Mimrefesten». Den var i januar, og gav oss pengar til å melda på lag. Me fekk og eit «eventyr» med Brann-kampar på 90-talet, som gav gode økonomiske resultat. Me hadde åtte-ti...