GLER SEG OVER MINIBIBLIOTEK: Snart kan både båtturistar og leseglade ta i bruk minibiblioteket på kaien.
GLER SEG OVER MINIBIBLIOTEK: Snart kan både båtturistar og leseglade ta i bruk minibiblioteket på kaien.

Snart kjem det minibibliotek på kaien

Sidan januar har Patrick Madsen saman med kompisane Martin Restad og Yngve Vevatne halde på med oppussing av det gamle styrehuset. Planen er at det skal stå ferdig som eit minibibliotek kring mars/april.
Publisert 03.03.2018 kl. 06.00.

Tidlegare har styrehuset vore ein del av skøyta «MKBarmsund», opprinnleg frå Måløy i Sogn og Fjordane i 1911. Seinare vart styrehuset nytta som ein kafè i Oslo, før det kom til Tysnes i 2016. Der det har fungert som ei varmestove og kiosk i hamna under Tysnesfest. Sjølv om det verken er innlagt lys eller varme, byrja stadig minibiblioteket å ta form. Snart skal styrehuset stå på kaien som eit minibibliotek.


Fekk stønad av kommunen

Patrick søkte til kommunen om løyve og stønad til å setja opp biblioteket på kaien. Frå kommunen fekk han 10.000kroner. Resten av finansieringa er det Mandelhuset som skal stå for. Når det kjem til bøker, har han allereie fått fleire kassar med kasserte bøker frå Tysnes Folkebibliotek. I tillegg har fleire privatpersonar vore med på å bidra med bøker. Her kjem det bøker for einkvar smak.


Ein del av sjarmen i hamna

Då Patrick fyrst såg styrehuset som ein kiosk i ei annonse på Finn, var han usikker på kva han skulle bruke det til, men såg likevel eit stort potensiale i det gule huset.

Styrehuset skal plaserast med leikeplassen i Våge hamn, som Patrick meiner vil gje både sjarm og liv på kaien. Opplegget er inspirert av «Little free library» kor ein tek ei bok, samstundes som ein legg igjen ei anna bok. På denne måten vil det alltid vera sirkulasjon blant bøkene. Tilsaman finst det meir enn 60.000 slike minibibliotek rundt om i verda.

– Det er gøy med slike nye tilbod på øya, styrehuset passar særleg godt inn i hamna.


Kan nyttast av alle

Biblioteket vil ha eit døgnope tilbod, som alle kan nytta seg av.

– Eg håpar mange båtturistar og leseglade vil ta turen innom, me har bøker både på norsk, tysk og engelsk.

Sjølv om det tidlegare har vore fleire hærverksepisodar på toaletta på kaien, fryktar ikkje Patrick at dette blir noko problem.

– Eg trur det kjem til å gå bra. Dersom ein lagar noko fint, held nok folk fred, det handlar om tillit.

Snart kan han og andre gle seg over det nye tilbodet som kjem på kaien, som han håpar folk vil setja pris på og ta i bruk.


KAFÈ I OSLO: Tidlegare har styrehuset vore nytta som ein kafè i Oslo. (Foto: Privat)
KAFÈ I OSLO: Tidlegare har styrehuset vore nytta som ein kafè i Oslo. (Foto: Privat)
MK BARMSUND: Orginalt var styrehuset ein del av skøyta MK Barmsund i 1911. (Foto: Privat)
MK BARMSUND: Orginalt var styrehuset ein del av skøyta MK Barmsund i 1911. (Foto: Privat)

Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.