JOBBA SYSTEMATISK: Ole Martin Berg, som er engasjert av forsikringsselskapet, har lang erfaring med branntomter.
JOBBA SYSTEMATISK: Ole Martin Berg, som er engasjert av forsikringsselskapet, har lang erfaring med branntomter.

Brannen skuldast truleg elektrisk feil

Førre veke undersøkte lensmann Lorentz Lunde og forsikringsselskapet branntomta i Vermedal.
Publisert 04.03.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 09.36.

Det luktar enno svidd og røyk når lensmannen grev i restane etter huset som brann 13 februar. Huset var frå omlag 1880, men påbygd for få år sidan og godt vedlikehalde, seier Lorentz Lunde, der han står i uniformen og grev med krafsa. Saman med Ole Martin Berg som er der for forsikringsselskapet Frende brukar dei fleire timar på å gå gjennom restane av det toetasjars huset.

– Du ser det er ikkje mykje att her. Men me har fått teikningar av huset og leitar oss fram til alt som har med elektrisitet å gjera, seier lensmannen.

– Sjå her, no fekk me grave av leidningen som går mellom varmepumpa ute og innedelen. Det var bra, seier Ole Martin Berg. Han er tidlegare politi og er no utgreiar i selskapet Crawford & Company, som gjer undersøkingar på vegner av forsikringsselskapet. Lorentz Lunde seier huseigarane har vore svært hjelpsame og at alt dei har funne til no stemmer med det eigarane har opplyst.

– Så langt er det ikkje noko som tyder på at brannen var påtend. No prøver me å grava oss fram til alle elektriske apparat som fanst i huset. Noko har me også funne nede i kjellaren. Me tek med oss nokon delar, sjølv om dei jo er svært deformerte. Dette vil me senda inn og få undersøkt nærare av folk som er spesialistar på slikt, seier lensmannen medan han løftar litt i leidningen som går frå varmepumpa og inn der veggen var.

– For oss i politiet er det viktigaste å finna ut om der er teikn på at nokon kan ha gjort noko straffbart, noko det altså så langt ikkje er teikn på. Ole Martin Berg er ivrig med fotoapparatet for å dokumentera mest mogleg.

– Forsikringsselskapet er svært interesserte i å finna ut om det har vore feil i elektriske apparat eller om dei er brukt feil. Det er ikkje minst med tanke på å førebyggja nye brannar. Dersom me finn feil ved eit apparat, vil me då kunna gå til produsenten og påpeika det. Politiet er fornøgde med eventuelt å slå fast at brannen må skuldast det elektriske, medan me går litt vidare og vil finna ut om nokon er ansvarlege for å dekka skaden.UTFORDRANDE:  Lensmann Lorentz Lunde var sjølv i branntomta og grov for å finna årsaka til brannen i Vermedal.
UTFORDRANDE: Lensmann Lorentz Lunde var sjølv i branntomta og grov for å finna årsaka til brannen i Vermedal.
VARMEPUMPA: Ole Martin Berg i Crawford & Compny fann varmepumpa og ledningen til den svært interessant.
VARMEPUMPA: Ole Martin Berg i Crawford & Compny fann varmepumpa og ledningen til den svært interessant.
SAMARBEIDER: Politiet og forsikringsselskapet samarbeider nært for å finna årsaka til brannen.
SAMARBEIDER: Politiet og forsikringsselskapet samarbeider nært for å finna årsaka til brannen.
STERK VARME: Uthuset var også nær ved å brenna opp.
STERK VARME: Uthuset var også nær ved å brenna opp.
HEILT NEDBREND: Det var ikkje mykje att av huset i Vermedal.
HEILT NEDBREND: Det var ikkje mykje att av huset i Vermedal.
HEILE DAGEN: Lorentz Lunde og Ole Martin Berg brukte ein heil dag i branntomta.
HEILE DAGEN: Lorentz Lunde og Ole Martin Berg brukte ein heil dag i branntomta.

Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Bør trø til for slitne orgel

Pensjonert organist Terje Haugom i Bjørgvin har i vår hatt ein runde og sjekka tre orgel i Tysnes prestegjeld. I «Tysnes» 2. mai hadde han ei vurdering og oppsummering av orgeltilstanden. Orgelet i Reksteren kyrkje hadde han ikkje sjekka. Haugom sin konklusjon var følgjande: «Det er et begredelig faktum at...

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...