JOBBA SYSTEMATISK: Ole Martin Berg, som er engasjert av forsikringsselskapet, har lang erfaring med branntomter.
JOBBA SYSTEMATISK: Ole Martin Berg, som er engasjert av forsikringsselskapet, har lang erfaring med branntomter.

Brannen skuldast truleg elektrisk feil

Førre veke undersøkte lensmann Lorentz Lunde og forsikringsselskapet branntomta i Vermedal.
Publisert 04.03.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 09.36.

Det luktar enno svidd og røyk når lensmannen grev i restane etter huset som brann 13 februar. Huset var frå omlag 1880, men påbygd for få år sidan og godt vedlikehalde, seier Lorentz Lunde, der han står i uniformen og grev med krafsa. Saman med Ole Martin Berg som er der for forsikringsselskapet Frende brukar dei fleire timar på å gå gjennom restane av det toetasjars huset.

– Du ser det er ikkje mykje att her. Men me har fått teikningar av huset og leitar oss fram til alt som har med elektrisitet å gjera, seier lensmannen.

– Sjå her, no fekk me grave av leidningen som går mellom varmepumpa ute og innedelen. Det var bra, seier Ole Martin Berg. Han er tidlegare politi og er no utgreiar i selskapet Crawford & Company, som gjer undersøkingar på vegner av forsikringsselskapet. Lorentz Lunde seier huseigarane har vore svært hjelpsame og at alt dei har funne til no stemmer med det eigarane har opplyst.

– Så langt er det ikkje noko som tyder på at brannen var påtend. No prøver me å grava oss fram til alle elektriske apparat som fanst i huset. Noko har me også funne nede i kjellaren. Me tek med oss nokon delar, sjølv om dei jo er svært deformerte. Dette vil me senda inn og få undersøkt nærare av folk som er spesialistar på slikt, seier lensmannen medan han løftar litt i leidningen som går frå varmepumpa og inn der veggen var.

– For oss i politiet er det viktigaste å finna ut om der er teikn på at nokon kan ha gjort noko straffbart, noko det altså så langt ikkje er teikn på. Ole Martin Berg er ivrig med fotoapparatet for å dokumentera mest mogleg.

– Forsikringsselskapet er svært interesserte i å finna ut om det har vore feil i elektriske apparat eller om dei er brukt feil. Det er ikkje minst med tanke på å førebyggja nye brannar. Dersom me finn feil ved eit apparat, vil me då kunna gå til produsenten og påpeika det. Politiet er fornøgde med eventuelt å slå fast at brannen må skuldast det elektriske, medan me går litt vidare og vil finna ut om nokon er ansvarlege for å dekka skaden.UTFORDRANDE:  Lensmann Lorentz Lunde var sjølv i branntomta og grov for å finna årsaka til brannen i Vermedal.
UTFORDRANDE: Lensmann Lorentz Lunde var sjølv i branntomta og grov for å finna årsaka til brannen i Vermedal.
VARMEPUMPA: Ole Martin Berg i Crawford & Compny fann varmepumpa og ledningen til den svært interessant.
VARMEPUMPA: Ole Martin Berg i Crawford & Compny fann varmepumpa og ledningen til den svært interessant.
SAMARBEIDER: Politiet og forsikringsselskapet samarbeider nært for å finna årsaka til brannen.
SAMARBEIDER: Politiet og forsikringsselskapet samarbeider nært for å finna årsaka til brannen.
STERK VARME: Uthuset var også nær ved å brenna opp.
STERK VARME: Uthuset var også nær ved å brenna opp.
HEILT NEDBREND: Det var ikkje mykje att av huset i Vermedal.
HEILT NEDBREND: Det var ikkje mykje att av huset i Vermedal.
HEILE DAGEN: Lorentz Lunde og Ole Martin Berg brukte ein heil dag i branntomta.
HEILE DAGEN: Lorentz Lunde og Ole Martin Berg brukte ein heil dag i branntomta.

Siste saker Gå til framsida

Ei øy proppfull av kulturminne

No er jobben gjort med å registrera dei mange kulturminna på Tysnes. Og det kom mange nye til på lista Kaare M. Malkenes kan presentera.

Hopp i det!

Marita Bakke har våga å gå frå fast jobb til å etablera eiga verksemd. No er ho ei av fleire inkubatorverksemder hos Atheno på Stord.

Leiar: Viktig investering for Våge som handlesenter

I «Tysnes» sist veke kan me lesa om den nye og planlagde utvidinga av Våge Senter. Det er gledeleg nytt for Tysnessamfunnet.Vidare utbyggingar i Våge sentrum har i fleire år blitt stoppa på grunn av den manglande sentrumsplanen. Dei som har hatt planar om å setja i gang med nye tiltak har stanga hovudet mot veggen. Tysnes kommune sitt utspel om til slutt å senda saka til departementet i...

Strikkinga gjev meistringsoppleving

Therese Knapskaug (27) strikkar mildt sagt meir enn dei aller fleste. Ho lagar oppskrifter sjølv, og ho er «teststrikkar» for andre som lagar strikkemønster.