GLER SEG TIL FOLKEHØGSKULE: Kristianna Aas Malkenes ser fram til eit år på filmskodespelarlinja på folkehøgskulen. (Foto: Privat)
GLER SEG TIL FOLKEHØGSKULE: Kristianna Aas Malkenes ser fram til eit år på filmskodespelarlinja på folkehøgskulen. (Foto: Privat)

Drøymer om å bli skodespelar

For mange tysnesingar går det mot slutten på vidaregåande, med berre eit par månadar igjen. Ei av dei som har klare planar for framtida, er Kristianna Aas Malkenes.
Publisert 04.03.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 19.49.

Dei tre siste åra har Kristianna gått på idrettslinja på Stord vidaregåande skule. Snart ventar nye tider på folkehøgskulen i Nord-Møre. Her skal ho gå på linja filmskodespelar Hollywood.


Ein tidleg draum

Heilt frå ho var lita, har ho alltid hatt ei stor interesse for skodespel.

– Eg hugsar at eg og farmora mi alltid øvde på ulike dialekter. Eg likar godt å leva meg inn i rolla som ein annan.

I tillegg til å ha ein musikalsk familie, pla ho ofte å spela inn videoar og driva med skodespel saman med venar som liten.


Ein må gripa sjansen

Tidlegare har ho vore med på Kabareten om Jens Tvedt i 2009.

– Eg har tatt sjansar så ofte eg kunne, både på fellessamlingar på Tysnes skule og i andre høve.

Snart skal Stord vidaregåande setja opp ein russerevy som ho håpar på å få ein rolle med i.


Ser fram til folkehøgskule

18-åringen har dei siste åra budd på hybel på Stord, samstundes som ho dreg til Tysnes fleire dagar i veka for å spela handball for damelaget til Tysnes. Ho trur det kjem til å bli kjekt å bu på internat saman med andre.

– Her deler alle same interessa, det trur eg vil bli gøy.

I tillegg får elevane vera med på ein studietur til Hollywood i løpet av året, der dei ser korleis den store filmproduksjonen går føre seg. Dette gler Kristianna seg til.


Trivst på scena

Kristianna likar godt både teater, film og drama, men det er særleg humor ho håpar på å få brukt mest.

– Eg drøymer om å stå på ei scene mens eg høyrer at publikum ler.

Ho trur at det vil vera flest moglegheitar opne på austlandet, kring Oslo, og legg til at ho er villig til å flytta for karriera.

Ein må våga å prøvaSjølv om skodespelarkarrieren kan vera vanskeleg, legg Kristianna vekt på at det er viktig å prøva.

– Ein kan ikkje gå gjennom livet utan å prøva seg på ulike område, då vil ein berre angra på det ein aldri gjorde.

Ho fortel at det er mogleg å ta ein bachelor i skodespel etter folkehøgskulen. Om skodespelarlinja går som forventa, skal ein ikkje sjå bort i frå at ho går den retninga etterpå.


Mange moglegheitar

Både venar og familie er svært støttande, og meiner at det er bra at ho vil følgja draumen.

– Dersom eg ikkje trivst på filmskodespelarlinja, kan eg alltid ta ei anna utdanning etterpå.

No gjenstår berre siste innspurt med både russetid og eksamenar på Stord vidaregåande, før ho startar på neste etappe.


Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.