STAS: At Lorentz Lunde ville setja på politisirena og blålys, syntest bursdagsjentene Selma Nikolaisen (9) (t.v.) og Susanna Aarskog (9) var tøft.
STAS: At Lorentz Lunde ville setja på politisirena og blålys, syntest bursdagsjentene Selma Nikolaisen (9) (t.v.) og Susanna Aarskog (9) var tøft.

Selma og Susanna feira 9-årsdagen som hemmelege agentar

Det var liv og røre i Tysnes kyrkje, då tårnagentane var samla i helga.
Publisert 05.03.2018 kl. 21.17. Oppdatert 07.03.2018 kl. 18.44.

To som såg ut til å kosa seg ekstra mykje, var Selma Nikolaisen og Susanna Aarskog.

Jentene brukte 9-årsdagen til å utforska det 150 år gamle kyrkjebygget.

– Det er veldig gøy, sa jentene nesten i kor.

Klassevenninnene fekk leita etter spor, snakka med politiet, gå gjennom labyrintar og leita etter flaggermus. Å ha bursdag same dag som den årvisse tårnagenthelga for born i tredjeklasse, fall tydeleg i god smak.


Gjekk seg vill i labyrinten

– Me sprang sikksakk mellom benkane, forklarer Jan Erik Søreide (8), og peikar bakover kyrkjeradene.

Han har akkurat fått seg ein pust i bakken, og ei pølse i handa, etter å ha gjennomført ein labyrint med spanande oppgåver. At han brakk armen på skeiser tidlegare i vinterferien, ser ikkje ut til å stoppa den aktive åtteåringen.

16 born var høgt og lågt i kyrkja laurdag ettermiddag. Rundt halsen hadde dei fått namneskilt med fingeravtrykket sitt på. Alle hadde sitt hemmelege agentteikn, og kamuflert med leik og oppgåver, lærte borna om både kyrkjerom og tradisjonar.

Målet med tårnagenthelga er at tredjeklassingane skal bli betre kjente med kyrkjebygget.


Nesten ein vanleg bestefar

Eit av høgdepunkta var då politibilen rulla inn på kyrkjeplassen.

– Då har me fått besøk av ein hemmeleg agent, sa trusopplærar Heidi Hollekim, og gav ordet til Lorentz Lunde. – Eigentleg er eg ein heilt vanleg bestefar, men eg har ein litt spesiell jobb. Eg passar på at alle på Tysnes har det bra, svarte den erfarne politimannen.Borna spissa øyro då Lorentz opna den svarte kofferten med utstyr, og byrja å fortelja korleis politiet jobbar når nokon har gjort innbrot.

Det var litt skummelt då politiet kom, syntest bursdagsbornet Selma. Men etter å ha høyrt på Lorentz, sett alt utstyret, og kikka inn i politibilen, verka ikkje politimannen frå Lunde så farleg likevel.


Leita etter flaggermus

Etter at borna vinka ha det til politiet, bar det inn igjen i kyrkja.

Neste post på programmet var symboljakt, og borna fekk høyra om både døypefonten og koma fram i alterringen.

Etterpå skulle kyrkjetårnet utforskast. Kva er vel ei tårnagenthelg, utan ein tur heilt opp til kyrkjeklokka.

– Det er kaotisk, men kjekt!Slik oppsummerte sokneprest Marit I. Espedalen dagen, i det ho stod øvst i kyrkjetårnet, med born på alle kantar.Over alt var det gøymt små lappar med bilete av ei flaggermus.

– Det skulle vore ekte flaggermus me leita etter, sa Rasmus Hustad (8) medan han saumfarte rommet etter flaggermus-merke.


Mangla to bokstavar

Maren Lunde (8) og Vilde Søreide Helland (8) hadde bra kontroll på flaggermusene, men nokre bokstavar hadde også gøymt seg i klokketårnet. Dei skulle stokkast om, og danna løysingsordet «klokkeklang».

– Me manglar to bokstavar, forklarte Maren.

Dei to venninnene syntest det var spanande å vera på oppdagingsferd i tårnet.

– Det er gøy, men det var litt skummelt å gå ned trappene. Eg har litt høgdeskrekk, forklarte Vilde.

Ho passa på å ta eit ekstra godt tak, då ho skulle klatra ned dei bratte trappene.


Framføring

Det var tett program under tårnagenthelga. Ein del tid blei sett av til førebuing til gudstenesta dagen etter. Tradisjonen tru skulle borna si altertavle målast, tårnagentsongen framførast, og kven andre enn bursdagsborna Selma og Susanna melde seg til å leia an tårnagent-songen.

– Har de prøvd å syngja til ein rapp før, spurde soknepresten dei to frivillige.

– Nei, men det kan me heilt sikkert læra oss, fekk ho raskt til svar.

Tredjeklassingane gleda seg til å skulle visa fram det dei hadde lært til både foreldre og resten av kyrkjelyden. Under gudstenesta søndag, fekk borna ei sentral rolle, blant anna med framføring av tårnagent-rappen.

Bursdagsagentane stod sjølvsagt i front.

KAKE: Som seg hør og bør, fekk borna sjokoladekake på 9-årsdagen til Selma og Susanna. Heidi Hollekim serverer kaka som ein av foreldrene hadde bakt.
KAKE: Som seg hør og bør, fekk borna sjokoladekake på 9-årsdagen til Selma og Susanna. Heidi Hollekim serverer kaka som ein av foreldrene hadde bakt.
SYMBOL: Maren Lunde (t.v.) og Vilde Søreide Helland syntest at det var kjekt å læra namnet på døypefonten og oblat.
SYMBOL: Maren Lunde (t.v.) og Vilde Søreide Helland syntest at det var kjekt å læra namnet på døypefonten og oblat.
SAMLA SEG: Dette bruker me til å brekka opp dører, forklarte Lorentz Lunde, og viste fram utstyret bak i politibilen.
SAMLA SEG: Dette bruker me til å brekka opp dører, forklarte Lorentz Lunde, og viste fram utstyret bak i politibilen.
STRIKK: Viss skurkane frå byen tar tak i slipset til Lorentz Lunde, hjelper det lite. Politiet sitt slips er nemleg ikkje knytt som eit vanleg slips.
STRIKK: Viss skurkane frå byen tar tak i slipset til Lorentz Lunde, hjelper det lite. Politiet sitt slips er nemleg ikkje knytt som eit vanleg slips.
OBLAT: Casper Christensen (t.v.) og Philip Nordtveit Fagerbakk syntest ikkje oblatet var så godt på smak.
OBLAT: Casper Christensen (t.v.) og Philip Nordtveit Fagerbakk syntest ikkje oblatet var så godt på smak.
KLOKKAR: Heidi Hollekim passte på at ingen fall ned i opninga under kyrkjeklokka.
KLOKKAR: Heidi Hollekim passte på at ingen fall ned i opninga under kyrkjeklokka.
TØFFING: Jan Erik Søreide lot ikkje ein brekt arm stansa han i jakta på flaggermus-merke.
TØFFING: Jan Erik Søreide lot ikkje ein brekt arm stansa han i jakta på flaggermus-merke.
FLAGGERMUS: Dei var ikkje like lette å oppdaga, alle flaggemus-merkene som hadde gøymt seg i kyrkjetårnet.
FLAGGERMUS: Dei var ikkje like lette å oppdaga, alle flaggemus-merkene som hadde gøymt seg i kyrkjetårnet.
PØLSEFEST: Det var pølser som stod på menyen, då Maren Lunde og dei andre agentane hadde ein velfortent pause.
PØLSEFEST: Det var pølser som stod på menyen, då Maren Lunde og dei andre agentane hadde ein velfortent pause.

Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.