REDAKSJONEN GLER SEG: Desse jobbar med nye tysnesingen.no. Frå venstre Vegard Aslaksen, Johnny Helgesen, Hilde Marie Sæverud Mehammer, May Britt Meland og Tommy Gundersen med fotoapparatet.
REDAKSJONEN GLER SEG: Desse jobbar med nye tysnesingen.no. Frå venstre Vegard Aslaksen, Johnny Helgesen, Hilde Marie Sæverud Mehammer, May Britt Meland og Tommy Gundersen med fotoapparatet.

Nettsida tysnesingen.no fornyar seg

Nettsida som blir laga ved Tysnes Industri AS investerer i ny nettside og satsar på å bli betre og meir brukarvenleg.
Publisert 07.03.2018 kl. 11.47. Oppdatert kl. 21.39.

Tysnesingen.no blir laga av fire ordinært tilsette og personar som er tilsett på tiltak for kortare eller lengre tid. Nett no er det to i tillegg til dei fire faste som skal laga nettsida, som har vore driven av Vekst-verksemda sidan 2013. No investerer dei over hundre tusen kroner i ny nettside, seier dagleg leiar, Vegard Aslaksen.

– Me får ei på alle måtar betre nettside, som også er meir mobilvenleg. Profileringa av annonsar blir også betre. Men ikkje minst så satsar me på å bli betre også på innhaldet. Me ønskjer å bli meir tidsaktuelle og laga positive saker.

– Me skal ikkje driva kritisk journalistikk, men vera jordnære og positive, legg May Britt Meland til.


Satsar på tysnesingane

Dei fire som no utgjer redaksjonen jobbar ikkje på fulltid med nettsida. Dei vekslar på å ha ansvaret kvar si veke både kveld og helg, men dei har alle også andre oppgåver i Tysnes Industri AS. Folk som er tilsette på tiltak og som viser motivasjon og evne til det, får tilbod om å arbeida med nettsida. Tommy Gundersen, som no har vore der tre månader, jobbar mellom anna med nettavisa.

– Aktuelle personar som er tilsette på tiltak kjem til å kunna dekkja meir av det som skjer på dagtid. Me vil prøva å ta pulsen på tysnessamfunnet. Slagordet vårt er jo «inga sak er for lita, inga sak for stor». Men me er også veldig avhengige av at lesande tysnesingar sender inn både tekst og bilete, seier Vegard Aslaksen.


Konkurranse

Det har i fleire år vore to nettsider på Tysnes; tysnesingen.no og tysnesbladet.no. Vegard Aslaksen meiner det er plass til begge i kommunen.

– Me har ingen ambisjonar om å konkurrera ut tysnesbladet.no. Me driv ikkje med profesjonell journalistikk, og me har såleis kvar vår nisje. Men kanskje kan det vera med på å stimulera begge nettsidene, seier den daglege leiaren.


God trening

Tysnesingen.no er avhengig av annonsar for å gå i balanse økonomisk, slik dei har gjort til no. Dei er spente på korleis nyesida blir motteken når ho kjem på nettet i morgon.

– Me satsar på mange lesarar og mykje annonsar. Men det viktigaste er at dei som er tilsett på tiltak, får svært gode erfaringar som dei kan få nytte av i mange samanhengar. Dei lærer å planleggja intervju, møta folk og får erfaring i å fungera i ulike sosiale samanhengar. Det har stor overføringsverdi til andre situasjonar dei møter elles i samfunnet og i arbeidslivet, seier May Britt Meland, som har jobba ved Tysnes Industri AS dei siste tjue åra.


Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.