OPPLAGSVINNARAR I LLA: Sandnesposten er opplagsvinneren blant LLA sine lokalaviser: Redaktør og tidlegare «Tysnes»-journalist Frode M. Gjerald (t.v.) og dagleg leiar Jørn Holmen gler seg over 876 nye abonnenter. (Foto: Carina Johansen.)
OPPLAGSVINNARAR I LLA: Sandnesposten er opplagsvinneren blant LLA sine lokalaviser: Redaktør og tidlegare «Tysnes»-journalist Frode M. Gjerald (t.v.) og dagleg leiar Jørn Holmen gler seg over 876 nye abonnenter. (Foto: Carina Johansen.)

Lokalavisene framleis lim og lupe landet rundt

Lokalavisene står framleis svært sterkt blant folk i Norge. Godt lokalt innhald både på nett og papir gjer at mange aviser framleis veks. For «Tysnes» sin del viser godkjende opplagstal ein liten nedgang.
Publisert 07.03.2018 kl. 11.26. Oppdatert kl. 13.16.

Landslaget for lokalaviser (LLA) legg i dag fram nye opplagstal for over 100 av lokalavisene i Norge. Over en tredjedel av desse lokalavisene aukar opplaget, medan andre går noko tilbake det siste året.

Samla sett går LLA-avisene sitt opplag ned med beskjedne 0,23 prosent siste året. Over tid har opplaget til lokalavisene vore stabilt.


Aukar mest

Sandnesposten går aller mest fram blant lokalavisene og er opplagsvinnar. Avisa aukar med 876 eksemplar og held med det fram den fine veksten som avisa har hatt dei siste åra.

– For oss i Sandnesposten er det svært gledeleg å sjå at me nok ein gong har eit framgangsrikt år bak oss. At me no går opp med 876, altså ein auke på 19 prosent, er eventyrleg, seier ansvarleg redaktør og tidlegare «Tysnes»-journalist Frode M. Gjerald og dagleg leiar og marknadssjef Jørn Holmen.

Forklaringa er systematisk opplagsarbeid over tid. Avisa kjem ut tysdag og torsdag på papir – og publiserer på nett gjennom heile veka.

Alt i alt har Sandnesposten eit opplag på 5499.


Lim og lupe

Dei over 100 lokalavisene tilknytta LLA har eit samla netto-opplag på nesten 330.000 eksemplar.

Generalsekretær Rune Hetland i LLA seier at lokalavisene står svært sterkt hos folk:

– Lokalavisene tar samfunnsansvar og er lim og lupe i lokalsamfunnet. Avisene våre byggjer lokal identitet og engasjement i nærmiljøet. Fleire lokalaviser satser no på ein kombinasjon av nett og papir, og det gler oss at lesarane set pris på å få innhaldet vårt på ulike plattformer. Me ser også at ei reindyrka nettavis som Alvdal veks med 340 nye betalande abonnenter. Dette er et eksempel på at folk gjerne betalar for god lokal og truverdig journalistikk. I tillegg er lokalavisene ein effektiv marknadsplass for lokale og nasjonale annonsører, seier LLA generalsekretæren.


I Hordaland

Her er tala for nokre av avisene i Hordaland: (2016 i parentes)

Tysnes 2.175 (2.198)

Grenda 2.255 (2.387)

Kvinnheringen 4.199 (4.031)

Marsteinen 2.272 (2.271)

Os og Fusaposten 4.541 (4.518)

Sunnhordland 6.099 (6.129)


Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.

Lovar dialog om ferjeruter

I haust sende Tysnes formannskap ei rekkje spørsmål til Skyss kring dei nye ferjekontraktane for sambanda Våge-Halhjem og Hodnanes-Nordhuglo-Jektevik. Skyss svarar ikkje på spørsmåla, men skriv at dei i nærmaste framtid vil invitera til dialog omkring ruteplanane, og at det i møtet vil bli gitt informasjon om dei økonomiske, kontraktsmessige og praktiske rammene for ruteplanlegginga.