IKKJE I ÅR: Britt Kjellesvik Rage (t.v.) og Sissel Clausen er mellom dei som tidlegare har stått bak 8. mars-arrangement i Tysnes. No meiner dei andre, yngre bør ta over. (Arkivfoto: Kristine Næss Thorsen)
IKKJE I ÅR: Britt Kjellesvik Rage (t.v.) og Sissel Clausen er mellom dei som tidlegare har stått bak 8. mars-arrangement i Tysnes. No meiner dei andre, yngre bør ta over. (Arkivfoto: Kristine Næss Thorsen)

8. mars utan arrangement på Tysnes

I år er det ingen som har planar om arrangement på kvinnedagen. Heilt greitt, meiner nokon, medan andre synest det er trist.
Publisert 08.03.2018 kl. 12.00.

Fleire år har Tysnes Kvinnenettverk og Tysnes Frivilligsentral gått saman om arrangement på kvinnedagen, 8. mars. I fjor samla dei kvinner i Grendatun i Uggdal der dei hadde føredrag om dagens kvinner og abbedisse Hildegard von Bingen, som levde på 1100-talet. Nokre av kvinnene i Tysnes Kammerkor underheldt også med Frigjeringsvisa.


Ingen har teke initiativ

Ved arrangementet i fjor uttalte Ruth Karin Johnsen frå Våge til avisa at «det kunne gjerne vore endå fleire unge kvinner her, me må få dei på banen». Men i år er det altså ingen som har teke initiativ til å markera kvinnedagen, verken eldre eller yngre.

Leiaren i ungdomsrådet gjev uttrykk for at kvinnedagen 8. mars ikkje betyr noko spesielt, og at det er dei andre dagane i året som er viktige. Ho seier og at dagen var mykje viktigare for 50 år sidan. Det kan tyda på at det kanskje har vore arrangert 8. mars-markering for siste gong i Tysnes.


– Ingen har etterspurt det

Sissel Clausen var ein av arrangørane i fjor, då som leiar av frivilligsentralen. Ho har ikkje vurdert å få med seg fleire og arrangera noko i år. Dagens leiar av Tysnes Frivilligsentral er ein mann, Per Verner Aase. Han ser det ikkje som ei oppgåve for frivilligsentralen å arrangera 8. mars-markering.

– Nei, me prioriterer andre oppgåver, som til dømes å få folk til å bli med og skapa aktivitet på sjukeheimen. Ikkje at kvinnedagen ikkje er viktig, men eg ser det ikkje som vår oppgåve. Hadde eg fått pågang for å få til eit slikt arrangement, hadde eg jo vurdert det, men det er ingen som har etterspurt det, seier Per Verner Aase.

Me har snakka med fleire kvinner om kva dei synest om denne dagen og at det ikkje blir markering i kommunen.


Siste saker Gå til framsida

Ei øy proppfull av kulturminne

No er jobben gjort med å registrera dei mange kulturminna på Tysnes. Og det kom mange nye til på lista Kaare M. Malkenes kan presentera.

Hopp i det!

Marita Bakke har våga å gå frå fast jobb til å etablera eiga verksemd. No er ho ei av fleire inkubatorverksemder hos Atheno på Stord.

Leiar: Viktig investering for Våge som handlesenter

I «Tysnes» sist veke kan me lesa om den nye og planlagde utvidinga av Våge Senter. Det er gledeleg nytt for Tysnessamfunnet.Vidare utbyggingar i Våge sentrum har i fleire år blitt stoppa på grunn av den manglande sentrumsplanen. Dei som har hatt planar om å setja i gang med nye tiltak har stanga hovudet mot veggen. Tysnes kommune sitt utspel om til slutt å senda saka til departementet i...

Strikkinga gjev meistringsoppleving

Therese Knapskaug (27) strikkar mildt sagt meir enn dei aller fleste. Ho lagar oppskrifter sjølv, og ho er «teststrikkar» for andre som lagar strikkemønster.