IKKJE I ÅR: Britt Kjellesvik Rage (t.v.) og Sissel Clausen er mellom dei som tidlegare har stått bak 8. mars-arrangement i Tysnes. No meiner dei andre, yngre bør ta over. (Arkivfoto: Kristine Næss Thorsen)
IKKJE I ÅR: Britt Kjellesvik Rage (t.v.) og Sissel Clausen er mellom dei som tidlegare har stått bak 8. mars-arrangement i Tysnes. No meiner dei andre, yngre bør ta over. (Arkivfoto: Kristine Næss Thorsen)

8. mars utan arrangement på Tysnes

I år er det ingen som har planar om arrangement på kvinnedagen. Heilt greitt, meiner nokon, medan andre synest det er trist.
Publisert 08.03.2018 kl. 12.00.

Fleire år har Tysnes Kvinnenettverk og Tysnes Frivilligsentral gått saman om arrangement på kvinnedagen, 8. mars. I fjor samla dei kvinner i Grendatun i Uggdal der dei hadde føredrag om dagens kvinner og abbedisse Hildegard von Bingen, som levde på 1100-talet. Nokre av kvinnene i Tysnes Kammerkor underheldt også med Frigjeringsvisa.


Ingen har teke initiativ

Ved arrangementet i fjor uttalte Ruth Karin Johnsen frå Våge til avisa at «det kunne gjerne vore endå fleire unge kvinner her, me må få dei på banen». Men i år er det altså ingen som har teke initiativ til å markera kvinnedagen, verken eldre eller yngre.

Leiaren i ungdomsrådet gjev uttrykk for at kvinnedagen 8. mars ikkje betyr noko spesielt, og at det er dei andre dagane i året som er viktige. Ho seier og at dagen var mykje viktigare for 50 år sidan. Det kan tyda på at det kanskje har vore arrangert 8. mars-markering for siste gong i Tysnes.


– Ingen har etterspurt det

Sissel Clausen var ein av arrangørane i fjor, då som leiar av frivilligsentralen. Ho har ikkje vurdert å få med seg fleire og arrangera noko i år. Dagens leiar av Tysnes Frivilligsentral er ein mann, Per Verner Aase. Han ser det ikkje som ei oppgåve for frivilligsentralen å arrangera 8. mars-markering.

– Nei, me prioriterer andre oppgåver, som til dømes å få folk til å bli med og skapa aktivitet på sjukeheimen. Ikkje at kvinnedagen ikkje er viktig, men eg ser det ikkje som vår oppgåve. Hadde eg fått pågang for å få til eit slikt arrangement, hadde eg jo vurdert det, men det er ingen som har etterspurt det, seier Per Verner Aase.

Me har snakka med fleire kvinner om kva dei synest om denne dagen og at det ikkje blir markering i kommunen.


Siste saker Gå til framsida

Godøysund var draumeplassen for mange

Rita Steckmest Sivertsen (52) vaks opp med somrane på Godøysund og hotellet der då familien eigde det. No har ho, broren Tom og mannen hennar, Nils Petter Sivertsen, kjøpt tilbake Godøysund og vil rydda og leggja til rette for at mange igjen kan bruka øyane der til gode naturopplevingar.