GÅR I EIGNE SEKKAR: Plastpotter er blant tinga du kan levera som plastemballasje. (Foto: Camilla Korsnes)
GÅR I EIGNE SEKKAR: Plastpotter er blant tinga du kan levera som plastemballasje. (Foto: Camilla Korsnes)

Ny renovasjonsordning

Publisert 10.03.2018 kl. 10.00.

Frå 9. april vert det innført ny renovasjonsordning i SIM-kommunane.

Det inneber at restavfallet og bioavfallet vil bli henta på likt (og tømt i separate rom i bosbilane) annakvar veke. Papiravfallet vil som tidlegare bli henta ein gong i månaden, men det nye er at ein samstundes kan setja ut sekkar med plastemballasje.

Rullar med plastsekkar som skal nyttast til dette, vert for tida levert ut til husstandane. Går ein tom, kan ein enten henta nye på miljøsentralen, eller hengja ein tom plastsekk på papirdunken.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Uver stoppa både Hodnanes-ferja og Våge-ferja

Ferjesambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo var innstilt på grunn av verforholda fredag kveld, frå i 21-tida til 21.40. Norled melde om innstilt rute klokka 20.53. Klokka 21.35 melde selskapet at ferja kjem i gang att klokka 21.40.Klokka 21.05 melde FosenNamsos Sjø at MF «Selbjørnsfjord» har kansellert avgangane klokka 21.05 frå Halhjem og 22.15 frå Våge på grunn av verforholda.

Debatt: – Det er store hol i «dugnadsånda» på Tysnes

Eg har hatt eit «nært» forhold til det å driva eit idrettslag der dugnad var hovudinntektskjelda. Då eg var leiar i Njardar på 80- og 90-talet, hadde me problem med å finansiera den daglege drifta. Me starta «Mimrefesten». Den var i januar, og gav oss pengar til å melda på lag. Me fekk og eit «eventyr» med Brann-kampar på 90-talet, som gav gode økonomiske resultat. Me hadde åtte-ti...