GÅR I EIGNE SEKKAR: Plastpotter er blant tinga du kan levera som plastemballasje. (Foto: Camilla Korsnes)
GÅR I EIGNE SEKKAR: Plastpotter er blant tinga du kan levera som plastemballasje. (Foto: Camilla Korsnes)

Ny renovasjonsordning

Publisert 10.03.2018 kl. 10.00.

Frå 9. april vert det innført ny renovasjonsordning i SIM-kommunane.

Det inneber at restavfallet og bioavfallet vil bli henta på likt (og tømt i separate rom i bosbilane) annakvar veke. Papiravfallet vil som tidlegare bli henta ein gong i månaden, men det nye er at ein samstundes kan setja ut sekkar med plastemballasje.

Rullar med plastsekkar som skal nyttast til dette, vert for tida levert ut til husstandane. Går ein tom, kan ein enten henta nye på miljøsentralen, eller hengja ein tom plastsekk på papirdunken.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida