BRENN FOR SLØKKING: Veronica Skaten (24) er svært glad for å få vera med i brannkorpset og slik hjelpa folk.
BRENN FOR SLØKKING: Veronica Skaten (24) er svært glad for å få vera med i brannkorpset og slik hjelpa folk.

– Eg vil vera der når det skjer

Veronica Skaten (24) er den første og einaste kvinnelege brannkonstabelen i Tysnes. – Eg likar å hjelpa andre, seier butikkekspeditøren frå Årbakka .
Publisert 10.03.2018 kl. 06.00.

Ho har lenge ønskt å bli med i teamet på eit ambulansehelikopter. Men det å bli brannkonstabel var likevel stort.

– Då brannsjef Torfinn ringde og sa eg hadde fått jobben, måtte eg berre grina litt, så glad var eg. No har eg vore med i brannkorpset nær eitt år, og det er veldig kjekt. Kvifor skal ikkje me jenter klara det, når gutane gjer det?

– Kva er det som er så fascinerande med å måtta rykkja ut til både brannar og trafikkulukker?

– Som brannkonstabel kjenner eg meg viktig. Eg likar å hjelpa andre. Ei utfordring kan vera at Tysnes er ein så liten kommune at eg risikerer å oppleva å kjenna godt den som er utsett for brann eller skade.


Går inn i ei bobla

–Eg kan gå på jobben i Joker-butikken på Onarheim og kanskje vera både trøytt og sliten. Men når alarmen går, er eg brått veldig konsentrert og fokusert på det å koma meg raskast mogleg til brannstaden eller dit me elles er bedne om å rykkja ut. Då er det berre oppdraget som står i hovudet. Eg har alltid brannuniformen, hjelmen og skoa klare i bilen, seier ivrige Veronica.

Ho er sambuar med politikonstabel Aleksander Søyland, som også er van med å rykkja ut.

– Då det brann i Vermedal for ikkje så lenge sidan, var eg på plass før han. Det syntest eg var heilt greitt, ler Veronica.


Psykologi

I tillegg til jobben i Joker på Onarheim og brannkonstabeljobben, studerer ho psykologi årsstudium via nett.

– Psykologi er viktig å vita litt om som brannkonstabel. Kvifor reagerer folk som dei gjer i krisesituasjonar, og korleis skal eg takla situasjonane som oppstår? Sjølv har me i brannkorpset alltid samtalar, eller debriefing, etter at me har opplevd brann eller andre hendingar som gjer inntrykk på oss.


Einaste jente

Veronica seier sjølv at ho alltid har vore ei gutejente.

– Eg trivst godt her saman med gutta boys, som er svært hjelpsame. Me har dei same oppgåvene, og det går heilt fint. På den gamle brannstasjonen er det jo ikkje herre- og damegarderobar, men toler dei ikkje å sjå ei dametruse, får dei heller slutta då, ler Veronica igjen. Dei har forresten kravd at eg skal stilla med kake når me har øvingar, og det har eg gjort til no, rett nok med god hjelp av mamma.Brannsjef Torfinn Kongsvik seier det er bra for miljøet å få inn kvinner, og at det kan vera situasjonar der det er bra å ha begge kjønn med i brannkorpset.


Ikkje for pengane

Brannkonstabelen seier ho dette året i brannvesenet har blitt mykje betre kjend i kommunen og lært seg mange nye stadnamn.

– Kva løn me får veit eg ikkje heilt, men jobben som brannkonstabel kunne eg gladeleg teke utan løn, seier den ivrige og positive brannkonstabelen.


MÅ TOLA EI DAMETRUSE: På den gamle brannstasjonen er det ikkje herre- og damegarderobar. – Men toler dei ikkje å sjå ei dametruse, får dei heller slutta då, ler Veronica.
MÅ TOLA EI DAMETRUSE: På den gamle brannstasjonen er det ikkje herre- og damegarderobar. – Men toler dei ikkje å sjå ei dametruse, får dei heller slutta då, ler Veronica.
POSITIVT: Brannsjef Torfinn Kongsvik tykkjer det er ein fordel å ha begge kjønn med i brannkorpset.
POSITIVT: Brannsjef Torfinn Kongsvik tykkjer det er ein fordel å ha begge kjønn med i brannkorpset.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...