BLÅBÆRHAUGEN LOKKAR: I fjor gjekk Ruben Stokkenes Kvamsdal fire gonger opp og ned på ein føremiddag for slik å gje 400 kroner til kreftforsking. Også i år er Alsaker Fjordbruk like rause. (Arkivfoto: Ole Skaten)
BLÅBÆRHAUGEN LOKKAR: I fjor gjekk Ruben Stokkenes Kvamsdal fire gonger opp og ned på ein føremiddag for slik å gje 400 kroner til kreftforsking. Også i år er Alsaker Fjordbruk like rause. (Arkivfoto: Ole Skaten)

Blåbær mot kreft

Komande veke er det tid for årets Krafttak mot kreft. I Tysnes betyr det tur opp til Blåbærhaugen, pengar ned i bøssa og ope møte.
Publisert 11.03.2018 kl. 06.00.

I fjor klarte ein i Tysnes å samla inn over 200.000 kroner til Kreftforeningen. Halvparten av desse pengane kom inn fordi 1.050 personar gjekk opp på Blåbærhaugen og Alsaker Fjordbruk gav 100 kroner for kvar av dei. Også i år har Gerhard Alsaker lova å vera like raus. Dessutan organiserer og engasjerer Rannveig Ljostveit Helland og Astrid Nygård også i år bøsseberarar rundt om i kommunen. Desse vil kunna dukka opp kva dag som helst, det kan vera i helga eller ein kvardag. Dei seier det ikkje er for seint å melda seg som bøsseberar.

– Me har ambisjonar om å klara å samla inn minst like mykje til Kreftforeningen i år som i fjor. I butikken «Bok og Fritid» i Våge går det an å ta lodd på ein tipi og ein svær bamse, også det til inntekt for Kreftforeningen. Me synest føremålet i år er svært viktig. Forsking på og hjelp til seinskader etter kreftbehandling vil mange ha nytte av. Det er jo svært kjekt å høyra når nokon er blitt friske etter kreftbehandling. Men få av oss tenkjer på at det å bli «frisk» også kan ha ein pris i form av andre plager.


Omfattande

Kvart år får nær 33.000 nordmenn kreft. Kvar tredje, altså 11.000 får ulike seinskader.

– Avansert kreftbehandling reddar og forlengjer livet til fleire enn nokon gong tidlegare, men behandlinga medfører risiko for å utvikla seinskader. Desse er ofte smertefulle og hemmande, og mange får problem med å innfri både eigne og andre sine forventningar, anten dei er frå familie, vener og ikkje minst arbeidsgjevarar, seier Geir Vangsnes, distriktssjef i Kreftforeningen Bergen.

– Vanlege skader er kronisk utmatting og nerveskader, men mange får også hjarteproblem og store hevingar i armane. Nokon har seinskader i ein periode, medan andre må leva med det resten av livet.


Ope møte

Neste torsdag, 15. mars, kan ein møta fleire frå Kreftforeningen i Grendatun i Uggdal. Ei av dei er kommuniksjonsrådgjevar Hilde Kleppestø.

– Me er svært glade for at me har fått Rannveig og Astrid til å organisera aksjonen på Tysnes også i år. Der er jo ikkje vidaregåande skule og russ som kan gå rundt med bøsser slik dei gjer mange andre stader. På det opne møtet vil psykologspesialist Silje Bremerthun orientera om tilboda ved Vardesenteret på Haukeland og elles om kreftsjukdom og korleis å takla både den og tida etterpå. Me ønskjer alle velkomne til Grendatun og ønskjer lukka til med både turgåinga opp til Blåbærhaugen og innsamlinga elles, seier Hilde Kleppestø.


Blåbær mot kreft

Det er eit faktum at det er mykje antioksidantar i blåbær. Og det er mange som har hevda at antioksidantar kan førebyggja mellom anna kreft, noko som nyare forsking rett nok ikkje har stadfesta. Men det å ta ein tur opp til Blåbærhaugen vil me i redaksjonen kunna tilrå av fleire grunnar; for kvar tur blir det hundre kroner til kreftforsking og du får ein fin tur. Vil du også ha blåbær, kan du jo ta ein tur til utpå hausten (dersom du er så heldig å vera frisk nok til det).


Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.