DØDSULUKKE: Kvinna traff fjellveggen i Lunde med høg hastigheit ein oktoberdag i 2017. Livet stod ikkje til å redda. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
DØDSULUKKE: Kvinna traff fjellveggen i Lunde med høg hastigheit ein oktoberdag i 2017. Livet stod ikkje til å redda. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Har funne endeleg dødsårsak

Ei medisinsk årsak var grunnen til at ei 72 år gammal kvinne køyrde i fjellveggen i Lunde i oktober.
Publisert 13.03.2018 kl. 06.24.

– Konklusjonen er at sjukdom sannsynlegvis førte til bevisstheitstap, seier Lorentz Lunde, politikontakt ved Tysnes lensmannskontor.

Han har motteke den endelege obduksjonsrapporten etter ulukka, og kan konkludera med at kvinna plutseleg mista bevisstheita medan ho køyrde bil.

– Ho har nok mista kontrollen på bilen. Spora viser at ho har køyrt i grøfta med det eine hjulparet ganske lenge. Farten auka betydeleg dei siste metrane før fjellveggen, seier Lunde i Kvam, Fusa og Tysnes tenesteeining.

Livet stod ikkje til å redda då kvinna køyrde i fjellveggen ved Fiskevatnet i Lunde 25. oktober 2017. Ho var åleine i bilen då ulukka henda, og blei erklært død på staden. Køyretøyet fekk store materielle skadar, og det var ikkje tegn til bremsespor.

– Bilen traff fjellveggen med unormalt høg fart, seier Lunde.

Det var 72 år gamle Jorunn Elin Sørfonn frå Fusa som omkom i trafikkulukka.

Familien er orientert om resultatet frå den endelege obduksjonsrapporten.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Avisa skal fram

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine. Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er...