LITE MATERIELLE SKADAR: Det var ikkje ei rein trafikkulukke som skjedde i Stussvikhovdatunnelen. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
LITE MATERIELLE SKADAR: Det var ikkje ei rein trafikkulukke som skjedde i Stussvikhovdatunnelen. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Døydde før han trefte tunnelveggen

Publisert 15.03.2018 kl. 08.59. Oppdatert kl. 15.16.

Dødsulukka ved Lukksund i november 2017 blir ikkje lenger sett på som ei trafikkulukke.

– Vedkommande var død då bilen køyrde i fjellveggen. Det var ikkje ei dødsulukke, men eit dødsfall som gjorde at bilen køyrde i fjellveggen, seier Lorentz Lunde, politikontakt ved Tysnes lensmannskontor.

Ein mann omkom i Stussvikhovdatunnelen, og bilen køyrde inn i fjellveggen ei novembernatt i 2017.

– Ulukka skjedde plutseleg. Det er dessverre slikt som hender av og til, sjølv med unge personar, seier Lunde.

Politiet omtalte ulukka som uforklarleg allereie på eit tidleg tidspunkt. Bilen hadde låg fart, og det var ikkje bremsespor på staden.

Den endelege obduksjonsrapporten viser at det var ei medisinsk årsak til ulukka. Lunde i tenesteeininga Kvam, Fusa og Tysnes, ønskjer ikkje å kommentera noko meir om kva den medisinske årsaka var.

Det var 23 år gamle Martin Opheim Hansen frå Odda som omkom i ulukka. Han var brannvakt i tunnelen, og køyrde fram og tilbake, i 50 kilometer i timen då ulukka hende.

Ingunn Gjærde

ingunn@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...