NY STYRELEIAR: Rektor ved Uggdal skule, Bente Raknes, blir ny styreleiar i Tysnes Sparebank. (Arkivfoto: Geir Rommetveit)
NY STYRELEIAR: Rektor ved Uggdal skule, Bente Raknes, blir ny styreleiar i Tysnes Sparebank. (Arkivfoto: Geir Rommetveit)

Bente Raknes ny styreleiar i banken

Bente Raknes blir ny styreleiar i Tysnes Sparebank etter Leif Magne Hovland. Raknes er vald til styreleiar for to år.
Publisert 21.03.2018 kl. 21.09.

Det var på møte i forstandarskapet onsdag kveld rektor ved Uggdal skule, Bente Raknes, vart vald til ny styreleiar i Tysnes Sparebank for perioden 2018-2020. Raknes har dei siste åra vore nestleiar i bankstyret. Ho har vore styremedlem sidan 2007.

Leif Magne Hovland gjekk av som styreleiar etter maksimal tid som tillitsvald i banken.

Invild Aslaksen Hustad kjem inn som ny styremedlem i Tysnes. Det same gjer Tor Brattebø frå Bergen og Jondal. Han har tidlegare vore administrerande direktør i Vestlandske Salslag og Felleskjøpet Vestlandet.

– Brattebø har lang erfaring frå ulike styreverv, også innan bank, skriv Tysnes Sparebank i ei pressemelding.

På same møtet vedtak forstandarskapet rekneskapen for 2017. Forstandarane vedtok også å utbetala kr. 8,87 i utbyte per eigenkapitalbevis som utbyte for 2017.


Siste saker Gå til framsida

Ådnastegen lokkar to- og firbeinte til fjells

Stølen på Ådnastegen har vore brukt i lange tider. Enno ligg der åtte små sel og to noko større hytter. Juniane Vevatne Lunde (32) gjekk dit ofte som liten, og no fører ho og mannen Matthias Tønnessen tradisjonen vidare med borna sine.