NY STYRELEIAR: Rektor ved Uggdal skule, Bente Raknes, blir ny styreleiar i Tysnes Sparebank. (Arkivfoto: Geir Rommetveit)
NY STYRELEIAR: Rektor ved Uggdal skule, Bente Raknes, blir ny styreleiar i Tysnes Sparebank. (Arkivfoto: Geir Rommetveit)

Bente Raknes ny styreleiar i banken

Bente Raknes blir ny styreleiar i Tysnes Sparebank etter Leif Magne Hovland. Raknes er vald til styreleiar for to år.
Publisert 21.03.2018 kl. 21.09.

Det var på møte i forstandarskapet onsdag kveld rektor ved Uggdal skule, Bente Raknes, vart vald til ny styreleiar i Tysnes Sparebank for perioden 2018-2020. Raknes har dei siste åra vore nestleiar i bankstyret. Ho har vore styremedlem sidan 2007.

Leif Magne Hovland gjekk av som styreleiar etter maksimal tid som tillitsvald i banken.

Invild Aslaksen Hustad kjem inn som ny styremedlem i Tysnes. Det same gjer Tor Brattebø frå Bergen og Jondal. Han har tidlegare vore administrerande direktør i Vestlandske Salslag og Felleskjøpet Vestlandet.

– Brattebø har lang erfaring frå ulike styreverv, også innan bank, skriv Tysnes Sparebank i ei pressemelding.

På same møtet vedtak forstandarskapet rekneskapen for 2017. Forstandarane vedtok også å utbetala kr. 8,87 i utbyte per eigenkapitalbevis som utbyte for 2017.


Siste saker Gå til framsida

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...