NY STYRELEIAR: Rektor ved Uggdal skule, Bente Raknes, blir ny styreleiar i Tysnes Sparebank. (Arkivfoto: Geir Rommetveit)
NY STYRELEIAR: Rektor ved Uggdal skule, Bente Raknes, blir ny styreleiar i Tysnes Sparebank. (Arkivfoto: Geir Rommetveit)

Bente Raknes ny styreleiar i banken

Bente Raknes blir ny styreleiar i Tysnes Sparebank etter Leif Magne Hovland. Raknes er vald til styreleiar for to år.
Publisert 21.03.2018 kl. 21.09.

Det var på møte i forstandarskapet onsdag kveld rektor ved Uggdal skule, Bente Raknes, vart vald til ny styreleiar i Tysnes Sparebank for perioden 2018-2020. Raknes har dei siste åra vore nestleiar i bankstyret. Ho har vore styremedlem sidan 2007.

Leif Magne Hovland gjekk av som styreleiar etter maksimal tid som tillitsvald i banken.

Invild Aslaksen Hustad kjem inn som ny styremedlem i Tysnes. Det same gjer Tor Brattebø frå Bergen og Jondal. Han har tidlegare vore administrerande direktør i Vestlandske Salslag og Felleskjøpet Vestlandet.

– Brattebø har lang erfaring frå ulike styreverv, også innan bank, skriv Tysnes Sparebank i ei pressemelding.

På same møtet vedtak forstandarskapet rekneskapen for 2017. Forstandarane vedtok også å utbetala kr. 8,87 i utbyte per eigenkapitalbevis som utbyte for 2017.


Siste saker Gå til framsida

Tre gravferdsdagar i Tysnes

I ei rekkje år har det vore ei fast ordning i Tysnes med tysdagar og fredagar som faste gravferdsdagar.No er dette endra til tysdag, torsdag og fredag.– Bakgrunnen er at me ikkje ynskjer to gravferder på fredagar. Med to vanlege gravferder må dei som er gravarar stå overtid, og det ynskjer me ikkje fredag ettermiddag, informerte kyrkjeverje Marianne Storetvedt på møtet i...

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...