NY STYRELEIAR: Rektor ved Uggdal skule, Bente Raknes, blir ny styreleiar i Tysnes Sparebank. (Arkivfoto: Geir Rommetveit)
NY STYRELEIAR: Rektor ved Uggdal skule, Bente Raknes, blir ny styreleiar i Tysnes Sparebank. (Arkivfoto: Geir Rommetveit)

Bente Raknes ny styreleiar i banken

Bente Raknes blir ny styreleiar i Tysnes Sparebank etter Leif Magne Hovland. Raknes er vald til styreleiar for to år.
Publisert 21.03.2018 kl. 21.09.

Det var på møte i forstandarskapet onsdag kveld rektor ved Uggdal skule, Bente Raknes, vart vald til ny styreleiar i Tysnes Sparebank for perioden 2018-2020. Raknes har dei siste åra vore nestleiar i bankstyret. Ho har vore styremedlem sidan 2007.

Leif Magne Hovland gjekk av som styreleiar etter maksimal tid som tillitsvald i banken.

Invild Aslaksen Hustad kjem inn som ny styremedlem i Tysnes. Det same gjer Tor Brattebø frå Bergen og Jondal. Han har tidlegare vore administrerande direktør i Vestlandske Salslag og Felleskjøpet Vestlandet.

– Brattebø har lang erfaring frå ulike styreverv, også innan bank, skriv Tysnes Sparebank i ei pressemelding.

På same møtet vedtak forstandarskapet rekneskapen for 2017. Forstandarane vedtok også å utbetala kr. 8,87 i utbyte per eigenkapitalbevis som utbyte for 2017.


Siste saker Gå til framsida

Åtvarar mot brann i tørketrommel

I ei ny undersøking forsikringsselskapet Frende har fått utført, svarar 30 prosent av dei spurde på Vestlandet at dei vaskar klede og brukar tørketrommel om natta.– Det er ein sjanse eg aldri ville tatt, seier Øystein Øren, som er fagsjef i Frende, og sjølv småbarnsfar.Brannvesenet si rapportering viser at det har vore over 70 brannar i tørketromlar dei tre siste åra, og sist...