BRANN: Det er berre ei kontrollert øving på husbrann, som blir gjennomført onsdag. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
BRANN: Det er berre ei kontrollert øving på husbrann, som blir gjennomført onsdag. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Brannvesenet øver i Uggdal

Onsdag ettermiddag gjennomfører brannvesenet ei øving på Tysnes.
Publisert 21.03.2018 kl. 18.30. Oppdatert kl. 18.32.

Brannvesenet skal øva på brann i eit hus i Uggdalsdalen.

Om nokon observerer eld og røyk, er det berre ei øving som pågår onsdag ettermiddag.

Brannvesenet melde frå om øvinga klokka 18.20.


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...