GLER SEG: Tidlegare ordførar Kjetil Hestad var nestleiar i nettverket av fjord- og kystkommunar som kjempa for oppdrettspengar til kommunane. No gler han seg over millionane som kjem til Tysnes.
GLER SEG: Tidlegare ordførar Kjetil Hestad var nestleiar i nettverket av fjord- og kystkommunar som kjempa for oppdrettspengar til kommunane. No gler han seg over millionane som kjem til Tysnes.

Gler seg over oppdrettsmillionar til Tysnes

Som ordførar stod han på barrikadane for å få oppdrettsmillionar til kommunane. No gler han seg over millionar inn i kommunekassen.
Publisert 22.03.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.24.

Kjetil Hestad gjekk frå ordførarjobben til samfunnskontakt i oppdrettsnæringa. I vinter vart han fagsjef for marknad og utvikling for Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) i Trondheim.

No gler han seg over at oppdrettsmillionar kjem til å renna inn i kommunekassen på Tysnes.

– Sjølv om Tysnes ligg i såkalla «raud sone» der det ikkje blir høve til vekst i oppdrettsvolumet, vil veksten på landsbasis bli fordelt på alle oppdrettskommunane og fylkeskommunane i landet. Sidan Tysnes allereie er ein stor oppdrettskommune, vil det bli mange millionar til Tysnes, som vil koma innbyggjarane til gode, seier Hestad nøgd.

Han var nestleiar i nettverket av fjord- og kystkommunar som kjempa for at distrikta skulle få sin del av konsesjonspengane som vart betalt inn til staten.

– Det var aldri vår meining at dette skulle verta ein ekstra skatt på næringa som enkelte prøvde å framstilla det. Ordninga har no funne si form, som Stortinget har vedteke, seier han.

Så langt kan Tysnes få sju millionar i 2018, men summen kan bli tre gonger så høg dersom det blir auksjonar på nye konsesjonar.

– No får Tysnes att for å for å ha satsa på oppdrett, seier Kjetil Hestad, og legg til at sitjande ordførar Kåre Martin Kleppe og Tysnes kommune fortener ros for å jobba for oppdrettsnæringa.


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...