GLER SEG: Tidlegare ordførar Kjetil Hestad var nestleiar i nettverket av fjord- og kystkommunar som kjempa for oppdrettspengar til kommunane. No gler han seg over millionane som kjem til Tysnes.
GLER SEG: Tidlegare ordførar Kjetil Hestad var nestleiar i nettverket av fjord- og kystkommunar som kjempa for oppdrettspengar til kommunane. No gler han seg over millionane som kjem til Tysnes.

Gler seg over oppdrettsmillionar til Tysnes

Som ordførar stod han på barrikadane for å få oppdrettsmillionar til kommunane. No gler han seg over millionar inn i kommunekassen.
Publisert 22.03.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.24.

Kjetil Hestad gjekk frå ordførarjobben til samfunnskontakt i oppdrettsnæringa. I vinter vart han fagsjef for marknad og utvikling for Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) i Trondheim.

No gler han seg over at oppdrettsmillionar kjem til å renna inn i kommunekassen på Tysnes.

– Sjølv om Tysnes ligg i såkalla «raud sone» der det ikkje blir høve til vekst i oppdrettsvolumet, vil veksten på landsbasis bli fordelt på alle oppdrettskommunane og fylkeskommunane i landet. Sidan Tysnes allereie er ein stor oppdrettskommune, vil det bli mange millionar til Tysnes, som vil koma innbyggjarane til gode, seier Hestad nøgd.

Han var nestleiar i nettverket av fjord- og kystkommunar som kjempa for at distrikta skulle få sin del av konsesjonspengane som vart betalt inn til staten.

– Det var aldri vår meining at dette skulle verta ein ekstra skatt på næringa som enkelte prøvde å framstilla det. Ordninga har no funne si form, som Stortinget har vedteke, seier han.

Så langt kan Tysnes få sju millionar i 2018, men summen kan bli tre gonger så høg dersom det blir auksjonar på nye konsesjonar.

– No får Tysnes att for å for å ha satsa på oppdrett, seier Kjetil Hestad, og legg til at sitjande ordførar Kåre Martin Kleppe og Tysnes kommune fortener ros for å jobba for oppdrettsnæringa.


Siste saker Gå til framsida

Tre gravferdsdagar i Tysnes

I ei rekkje år har det vore ei fast ordning i Tysnes med tysdagar og fredagar som faste gravferdsdagar.No er dette endra til tysdag, torsdag og fredag.– Bakgrunnen er at me ikkje ynskjer to gravferder på fredagar. Med to vanlege gravferder må dei som er gravarar stå overtid, og det ynskjer me ikkje fredag ettermiddag, informerte kyrkjeverje Marianne Storetvedt på møtet i...

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...