GOSPELMUSIKK: Knut Inge Røen frå Samnanger skal framføra sørstatsgospel i Tysnes kyrkje søndag. – Me gler oss, seier Harald Heie i Tysnes støtteforeining. (Privat foto)
GOSPELMUSIKK: Knut Inge Røen frå Samnanger skal framføra sørstatsgospel i Tysnes kyrkje søndag. – Me gler oss, seier Harald Heie i Tysnes støtteforeining. (Privat foto)

Inviterer til gospel-konsert i Tysneskyrkja

Den kristne, amerikanske gospelmusikken vert hovudtema når Tysnes støtteforeining inviterer til konsert i Tysneskyrkja søndag.
Publisert 13.04.2018 kl. 18.00.

– Eg trur dette blir ein fantastisk konsert, seier Harald Heie i Tysnes støtteforeining, som er arrangør for konserten.


Frå Samnanger

Det er songaren Knut Inge Røen frå Samnanger som skal framføra gospelmusikk i kyrkja.

– Han er mest kjend for sine framføringar av Jim Reeves sine songar, seier Heie.

Denne gongen vert det også gospelsongar av Elvis Presley.

Eigne songar og songar frå eigne framføringar står også på programmet.

– Både Jim Reeves og Elvis Presley hadde heller korte songkarrierar. Dei døydde altfor tidleg. Men songen og musikken deira lever vidare også i vår tid. Dei let etter seg flotte songskattar begge, seier Heie, som håpar at mange tek turen for å få med seg konserten.


Sørstatsgospel

Den amerikanske gospelmusikken hadde sitt utspring i slavetida.

– Slavane hadde ikkje så mykje å sjå fram til, men trua deira og tilliten til Gud skapte utruleg mange musikalske perler, kommenterer Heie.

Han nemner som døme at Elvis Presley gav ut fleire gospel-album.

– Elvis Presley vaks og opp i bibelbeltet i USA og bar preg av det, seier han.

Jim Reeves var tidleg bestemt på å bli countryartist. Han kom frå ein religiøs familie i Irland.

– Dette gløymde han aldri, og når han opptredde hadde han ofte med ein gospelseksjon, seier Heie.

Mykje av det ein får høyra i kyrkja søndag, er åndelege songar.


– Me gler oss

Knut Inge Røen har etter kvart vore mange gonger å høyra på Tysnes, både i kyrkjer og bedehus. Sist han hadde ein liknande konsert på Tysnes, i Uggdal kyrkje for fem-seks år sidan, var det nærare hundre personar som kom for å høyra.

– Mange har gledd seg over songen hans over store delar av Vestlandet. Han har og vore fleire gonger i USA og henta inspirasjon til mykje av det han syng av andre og lagar sjølv. Dette er arrangement som folk spør etter. Me gler oss, seier Heie.

Marit Røen, kona til songaren, skal vera konferansier denne kvelden. Pianist Marit Lindekleiv frå Husnes vert og med.


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...