ENGASJEMENTET SMITTA: Kenneth Bruvik frå Jeger- og Fiskerforbundet engasjerte 8. klassingane (f.v.) Synne Dalland, Lillian Luth-Hanssen og Randi Færevaag Fotland.
ENGASJEMENTET SMITTA: Kenneth Bruvik frå Jeger- og Fiskerforbundet engasjerte 8. klassingane (f.v.) Synne Dalland, Lillian Luth-Hanssen og Randi Færevaag Fotland.

Plastkjendisen engasjerte elevane

Kenneth Bruvik er gjennom TV blitt kjend som ivrig motstandar av plast i havet. Måndag var han invitert til Tysnes skule.
Publisert 14.04.2018 kl. 13.50.

Friluftsinstruktøren i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hordaland opna med å seia til elevane at han hadde høyrt at ungdommane på Tysnes er dei kulaste i landet. Han fekk eit rungande JA til svar, og dermed var kommunikasjonen med dei sikra. Kenneth Bruvik har engasjert seg veldig i kampen mot plast i havet, og han har vore ivrig i kampen for å rydda opp langs strendene. Han har også vore programleiar i TV-serien på NRK nyleg om villaksen.


Galskap

Kenneth Bruvik heldt først føredrag for elevane på mellomtrinnet, og han kom med klar tale til elevane på ungdomstrinnet då han var der. Han starta med ei vedgåing.

– Då eg var om lag ti år, veit eg at eg kasta masse plast i havet. Eg tenkte meg ikkje om, og det gjorde ikkje så mange andre heller på den tida. Men no er eg eitrande provosert av korleis det er blitt. Det er heilt uhaldbart med all plasten som blir kasta i havet. Denne galskapen skal stoppast. Og de er viktige her. De må tenkja på dykkar born og barneborn. Eg er sint, ikkje på dykk, men engasjert. Det går ikkje an at fisk og andre dyr i havet skal symja rundt med plast rundt seg og få plasten i seg, tordna den høge, kraftige mannen.

Elevane sat og følgde engasjert med. Han fekk dei verkeleg engasjerte i temaet.


Kvalen

Kenneth Bruvik var med då det vart funne masse plast i ein kval på Ågotnes i januar i fjor.

– Denne kvalen meiner eg var den største helten i Norge, ja gjerne i heile verda, i fjor. Den fekk oss til å opna sjela vår og blir klar over kor omfattande plastprobelemet er.

Føredragshaldaren viste fram bilete både av kvalen og torsk som nyleg vart fanga på Bømlo med ei stor plastflaske i magesekken. Han viste også fram plastbitar han sjølv har plukka ut av fisk han har fanga.


Panteflasker

Medan han stod med ei plastdrikkeflaske i handa, ville han vita kor stor del av plastflaskene som blir levert tilbake. Elevane føreslo alt frå fem prosent til femti prosent, men faktum er at heile 95 prosent blir levert tilbake i Norge.

– Men me finn svært mange plastflasker frå utlandet langs norskekysten. Eg meiner panten må bli tre kroner, og så meiner eg at det også må bli pant på større plastkanner. No finn me enorme mengder av slike kanner på strendene.


Avtale

Kenneth Bruvik fekk elevane med på at det var svært mange matvarer i butikkane som var innpakka i plast, men som ikkje treng å vera pakka i plast. Han fekk eit høglytt ja då han spurde om dei var med på ein avtale om å seia ifrå i butikken når dei er der og handlar.

– Eg kjem til å ringa til skulen om ei stund for å få vita om de held avtalen, sa miljøforkjemparen.


Verre enn me trudde

– Han var veldig tydeleg og engasjert. Dette var interessant. Eg visste ikkje det var så gale. Ja, det er verre enn eg trudde.

Dette seier 8. klassingane Synne Dalland, Lillian Luth-Hanssen og Randi Færevag Fotland.

– Men eg veit ikkje om eg torer å seia ifrå i butikken om det med plastemballasje, seier ei.

– Eg vil bli med på rydding ved strendene og gjera mest mogleg, seier ei anna.

– Eg blir glad dersom det skjer ei forandring, avsluttar den tredje av jentene, som alle har fått ny kunnskap og blitt engasjerte av Kenneth Bruvik.


Siste saker Gå til framsida

Held liv i gammalt handverk

Viss du ser sauefellane til Jorunn Økland frå berre den eine sida, ser dei ut som vanlege fellar. Men skinnet bedrar.