FOR SMÅ: Lorents Haukefær Kaspersen med ei flyndre dei meiner må få leva vidare. T.v. Terje Hommeren Sløgedal, Faustas Jocius og Kenneth Bruvik.
FOR SMÅ: Lorents Haukefær Kaspersen med ei flyndre dei meiner må få leva vidare. T.v. Terje Hommeren Sløgedal, Faustas Jocius og Kenneth Bruvik.

Skule ute i det blå

Elevane ved Tysnes skule har eit populært tilbod borte frå skulen. Fisking, vedhogst og eggproduksjon freistar dei ut av klasserommet.
Publisert 14.04.2018 kl. 06.00.

Så å seia kvar dag gjennom heile skuleåret startar Terje Hommeren Sløgedal opp båten og tek om bord fem skuleelevar og assistent Annike Vermedal. Dei har det travelt, for det er mykje dei skal ha gjort før dei vender tilbake til kaien på Gjerstad når skuledagen er slutt. Me blir med om bord tysdag denne veka, same dag som dei fekk med seg Kenneth Bruvik, som er friluftsinstruktør i Norges Jakt og Fiskerforbund. Elevane fekk først med seg føredraget til Kenneth på skulen. Stine Erstad, som går i 5. klasse, har møtt Kenneth tidlegare.

– Eg har vore med han og fiska etter laks i ei elv i Rogaland. Han kjenner far min, og eg fekk far til å spørja Kenneth om han kunne koma til oss og halda føredrag og bli med ut på Blå skule. Eg sjølv er også veldig oppteken av friluftsliv og synest det er så gale med all plasten i sjøen. Eg er med Terje ut på Blå skule av og til, og det er veldig kjekt, seier Stine.


Alle som vil

I løpet av eit skuleår kan alle elevane frå 5. klasse og oppover få bli med minst ein gong. Nokon elevar får dette tilbodet oftare enn andre. Faglærar Terje er kaptein på eiga skute. Han eig båten, som kommunen då leiger av han til dette unike tilbodet. Når alle er om bord og har fått på seg redningsvestane, samlar Terje dei inne i styrehuset og fortel litt om planane for dagen.

– I dag får me nok ikkje tid til å arbeida så mykje som me plar gjera, sidan me kjem oss ut noko seinare enn vanleg. Men me har stolpelina og garnet ståande i sjøen, og dei må me jo trekkja. Så køyrer me til Solstråleøya, der me har basen vår. Når me kjem ut dit, skal Kenneth får sjå kva me driv med.

Det er lett å sjå at Kenneth Bruvik stortrivst om bord og med elevane. Han pratar med dei om både sjøliv, fiske og miljøvern.

– Er de klare over kor heldige de er som får vera med på Blå skule, er de det? seier Kenneth og får nokon forsiktige ja til svar. På vegen ut mot stolpelina er elevane spente.


Fangsten

– Eg går ut på sida og ser etter kor stolpelina er...gå litt meir mot styrbord, Terje!

Det er 8. klassingen Kristoffer Færevaag Fotland som ropar og er klar til å ta opp stolpelina. Han har tydelegvis erfaring som fiskar, og Terje stolar på han. Elevane dreg litt på skift i den 70 meter lange lina.

– Oi, det er noko lyst der nede. Kva kan det vera, lurer 7. klassingen Faustas Jocius på.

Kristoffer er den som har tak i lina når ein liten flekkhai kjem opp frå havet. Den har bite på makrellagnet som andre elevar har hengt på lina ein annan dag. Det vart ikkje den store fangsten på lina denne dagen, men elevane veit at dei enno har eit trollgarn ståande lenger borte mot Solstråleøya. Alle prøver å vera den første til å oppdaga blåsa som er merka med «Blå skule». Mange oppdagar ho samstundes. Her blir det litt meir fangst.

– Kva fisk er dette? Kan nokon seia meg det, spør Terje.

– Det kan vera ein sei, føreslår ein. Men det viser seg å vera ein liten lyr, som dei seinare sløyer og finn ut har tom magesekk, verken plast eller anna i.

– Her kjem ein liten torsk, seier 7. klassingen Joakim Christensen.

– Men den er kanskje for liten til at me har lov å ta han opp? Han må vera minst 40 cm, seier Terje og ber ein av gutane finna metermålet inne i styrehuset.

– Han er 43, så då tek me han med oss, slår Joakim fast.


Solstråleøya

Skodda har for lengst letta og sola skin og varmar når båten legg til kai ved øya Tysnes fekk frå Kongen. På kaien dissekerer dei torsken, og det er heller ikkje plast i den.

– Så fint. Det er jo flott at det ikkje er plast i alle. Me må sørgja for at fisken i havet i framtida får det bra, for me treng reint hav og frisk fisk, seier Kenneth Bruvik i det dei ruslar innover øya.

– Sjå her, Kenneth, her oppe er hønsehuset me har bygd. Her skal dei vera trygge for både ørn og hønsehauk, seier Håvard Skorpen, som har vore ein av dei ivrigaste i bygginga.

– Eg likar å snikra og laga forskjelleg. Heime gjer eg mykje av det. Bli med inn og sjå om dei fire hønene har lagt egg i natt.

Dei finn fem nye egg, og Kenneth Bruvik finn ein hundrelapp i lomma og lurer på om det er mogleg å få kjøpa.

– Sjølvsagt kan du det. Du kan få kjøpa ti om du vil, seier Stine.


Inntekter

Elevane ved Blå skule har vanlegvis travle arbeidsdagar både om bord og på Solstråleøya.

– Det er jo kommunen som har ansvaret for å halda vedlike øya etter at me fekk ho frå Kongen. Og det er elevane ved Blå skule som tek det ansvaret, seier Terje Hommeren Sløgedal medan me går ned mot scenen på øya.

– Her inne ser du all veden me har saga ned og kløyvd. Ved dei kraftige stormane som har vore, har det falle ned mykje og store tre. No ser det jo bra ut her, for elevane har vore svært ivrige.

– Me sel veden. Du såg me sel egg og. Når me får bra med fisk, sel me den og, Og så har me også selt krabbe og hummar, seier fleire elevar i kor. Dei er med god grunn stolte over det dei får til i fellesskap.

– Me sparar no til ny påhengsmotor på den vesle båten me har liggjande her, seier Kristoffer medan han ruslar tilbake til redningsvestane og båten, klar for turen tilbake til skulebussen.

– Blå skule er best, seier han med eit smil.BLÅ SKULE ER BEST: 8. klassingen Kristoffer Færevaag Fotland tek opp ein flekkhai på stolpelina. Kenneth Bruvik (t.h.) er imponert over Blå skule-tilbodet.
BLÅ SKULE ER BEST: 8. klassingen Kristoffer Færevaag Fotland tek opp ein flekkhai på stolpelina. Kenneth Bruvik (t.h.) er imponert over Blå skule-tilbodet.
TENER PÅ EGGSAL: Stine Erstad fann fem nye egg denne dagen. Dei fire hønene og hanen har fått nytt hus laga av elevane ved Blå skule.
TENER PÅ EGGSAL: Stine Erstad fann fem nye egg denne dagen. Dei fire hønene og hanen har fått nytt hus laga av elevane ved Blå skule.
KJENDISGJEST: Miljøforkjempar Kenneth Bruvik er kjend frå lakseprogram i TV. Stine Erstad og Lorents Haukefær Kaspersen syntest det var stas at han vart med dei på Blå skule.
KJENDISGJEST: Miljøforkjempar Kenneth Bruvik er kjend frå lakseprogram i TV. Stine Erstad og Lorents Haukefær Kaspersen syntest det var stas at han vart med dei på Blå skule.
GLADE ELEVAR: Tysdagens Blå skule-elevar samla i grunnmuren til Prinsehytta. Framme (f.v.) Stine Erstad, Andreas Brekke og Lorents Haukefær Kaspersen. Bak (f.v.) Faustas Jocius, Kristoffer Færevaag Fotland, Joakim Christensen og Håvard Skorpen.
GLADE ELEVAR: Tysdagens Blå skule-elevar samla i grunnmuren til Prinsehytta. Framme (f.v.) Stine Erstad, Andreas Brekke og Lorents Haukefær Kaspersen. Bak (f.v.) Faustas Jocius, Kristoffer Færevaag Fotland, Joakim Christensen og Håvard Skorpen.
VEDPRODUKSJON: Elevane ryddar skog på Solstråleøya, og det blir mykje ved dei kan selja. Her har Kristoffer Færevaag Fotland (t.v.) og Joakim Christensen fylt ein ny sekk.
VEDPRODUKSJON: Elevane ryddar skog på Solstråleøya, og det blir mykje ved dei kan selja. Her har Kristoffer Færevaag Fotland (t.v.) og Joakim Christensen fylt ein ny sekk.
TO GLADE FISKARAR: Både Terje Hommeren Sløgedal (t.v.) og Kenneth Bruvik stortrivst på sjøen.
TO GLADE FISKARAR: Både Terje Hommeren Sløgedal (t.v.) og Kenneth Bruvik stortrivst på sjøen.

Siste saker Gå til framsida

Fotominne frå Langeland

Staden er Langeland og året 1970. Hesten og den gamle slåmaskinen heldt på denne tida framleis stand i jordbruket, fortel Harry Solberg, som har sendt oss dette kjekke bildet. Det er Jens Langeland som held i taumane, og borna på høykjerra er syskena Solberg frå Odda. Har du eit bilete frå farne tider som fortener å koma på trykk? Send det til redaksjonen@tysnesbladet.no, og hugs...