SØNDAG KVELD: Knut Inge Røen frå Samnanger heldt konsert i Tysneskyrkja. Arrangør var Tysnes støtteforeining.
SØNDAG KVELD: Knut Inge Røen frå Samnanger heldt konsert i Tysneskyrkja. Arrangør var Tysnes støtteforeining.

Heldt gospelkonsert i Tysneskyrkja

Knut Inge Røen frå Samnanger samla fleire titals personar til gospelkonsert i Tysneskyrkja søndag kveld.
Publisert 15.04.2018 kl. 23.19. Oppdatert kl. 23.23.

Med seg i kyrkja denne dagen hadde han kona Marit Røen som konferansier og Marit Lindekleiv frå Husnes som pianist.

På konserten fekk ein høyra songar av både Jim Reeves og Elvis Presley. Knut Inge Røen framførte også eigne songar.

Då han på slutten av konserten framførte «I love You because» tok han også fram gitaren.

Les meir frå konserten i «Tysnes» komande torsdag.

Ole Skaten

ole@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...