HELD RESTEN AV KROPPEN STERK: Siri brukar mykje tid på trening, og er hos fysioterapeut to gonger i veka. Snart skal ho auka opp til tre. (Foto: Privat)
HELD RESTEN AV KROPPEN STERK: Siri brukar mykje tid på trening, og er hos fysioterapeut to gonger i veka. Snart skal ho auka opp til tre. (Foto: Privat)

– Det er ein fulltidsjobb å prøva å bli frisk

Siri Freeman har lært seg å ikkje tenkja så mykje på framtida, men i staden fokusera på dagen i dag og det ho kan få gjort noko med.
Publisert 15.04.2018 kl. 16.00.

Snart fem månadar er gått sidan USA-busette Siri Freeman sitt høgre bein vart knust i ei ATV-ulukke. I tida etterpå måtte ho sitja heilt i ro, utan høve til å kunna gå på do eller vaska seg på eiga hand. Ho hadde det vondt både fysisk og psykisk, og dagane vart lange. I dag kjem «fighteren» frå Lunde seg rundt på krykker med «3D boot» på foten, og prøver etter beste evne å halda motivasjonen oppe.

– Dagane susar av garde og det er nesten ein fulltidsjobb å prøva å bli frisk igjen. Eg går til fysikalsk behandling to gonger i veka (snart tre) og trenar ein del heime. Foten min verkar ikkje enno, så treninga går mest ut på å prøva å halda resten av meg sterk. Musklane var blitt ganske svake av å vera i ro så lenge, fortel Siri til «Tysnes».

Litt jobbing heimefrå i mannen sitt landskapsarkitektfirma finn ho også tid og krefter til.


Håpar på gode nyhende

Siri bur i Oxford i Mississippi, og ein gong i månaden reiser ho til Memphis for å ta nye røntgenbilete.

– Det er framleis ikkje teikn til beinvekst, eller «healing» som eg ville ha sagt, men eg håpar på gode nyhende snart.

Sjølv om røntgenbileta ikkje har vist betring til no, får ho no lov til å leggja litt press på foten. Legane håpar at det vil få blodomløpet i gang og at det skal hjelpa beinet å gro.

– Livet er mykje, mykje betre no når eg kan bevega meg. Heldigvis er resten av meg sterk sidan at eg alltid har trent, så sjølv om foten ikkje fungerer, klarar eg meg, fortel ho som mellom anna har drive med fitness og jobba som personleg trenar.

– Eg klarar å bevega foten to millimeter om ein ser nøye etter, fortel ho optimistisk.

Når livet vert snudd på hovudet, slik det blei for Siri, gjeld det å ta alle små lyspunkt med seg.


Veit ikkje kor bra ho vil bli

Etter ulukka måtte legane transplantera delar av låret hennar ned på leggen for å «hekta foten på igjen».

– Det ser litt grotesk ut, men legane kan seinare gå inn og gjera rekonstruerande operasjonar for at det skal sjå litt betre ut. Dette blir tidlegast i september, seier Siri, og legg at ho no veit om fire operasjonar ho skal gjennom. Mellom anna skal ho truleg operera ut litt av alt metallet som er inni ankelen og beinet hennar om cirka eit år.

– Kor bra eg kjem til å bli, får eg fyrst vita om eitt år eller to.

Men sjølv om ho framleis ikkje veit om ho nokon gong kan bruka foten normalt igjen, klarar ho på eit vis å halda motivasjonen oppe.

– Eg har lært meg å ikkje tenkja så mykje på framtida, men i staden konsentrera meg om dagen i dag. Det er berre den eg kan gjera noko med. Men av og til må eg ta det litt med ro, for eg har ein tendens til å gjera litt for mykje, seier ho.


Rørt av all støtta

Ho har måtta gå gjennom mange omfattande operasjonar etter ulukka, og med manglande forsikring har det heile blitt ein svært dyr affære. Berre rekninga frå ein av kirurgane var på kring 230.000 kroner, og til saman har ho no svimlande 2,3 millionar kroner i utgifter som følgje av ulukka.

Det vart oppretta ein GoFundMe-kampanje for Siri, og gjennom denne har det kome inn nær 170.000 kroner. I tillegg drog «vener på Tysnes» i gang ein innsamlingsaksjon her heime.

– I Norge kom det inn 33.500 kroner, noko eg er heilt i sjokk over. Eg får frysningar og må av og til (ofte) grina litt. Men det er gode tårer, for folk er så snille, seier Siri audmjukt.

Ho har vanskeleg for å finna ord når ho skal skildra kva det har betydd for henne å få slik massiv støtte frå både kjende og ukjende.

– Ikkje berre hjelper det meg med det praktiske som fysikalsk behandling og legevisittar, men mentalt har det hatt ubeskriveleg mykje å seia. Ein kan ikkje leggja seg ned og synast synd på seg sjølv når ein har så mange menneske som har slått ring om seg. Eg føler eg har ein stor heiagjeng heime i Noreg som hjelper meg å bli betre.

– Takk til alle som har støtta meg, eg vil stå på 100 prosent for å bli så frisk som eg kan bli. Det er det minste eg kan gjera, legg ho til.


Hadde mykje angst

Siri vedgår at ho var langt nede etter ulukka.

– Eg var veldig redd. Redd for framtida. Noko hadde eg grunn til å vera redd for – slik som redsel for at eg ikkje kjem til å bli frisk. Andre ting var meir angstrelatert. Redsel for kva meir skummelt livet kanskje hadde å by på.

For det var ikkje akkurat ein del av livets plan for Siri å liggja der på sjukehuset dag etter dag, med operasjon etter operasjon.

– Men når så mange menneske frå fjern og nær brydde seg om meg, støtta meg og tenkte på meg – ja, det er eit sjokk det og. Ein føler seg kanskje ofte litt åleine her på jorda, men eg forstod at det er ein jo aldeles ikkje.


100 prosent tysnesing

Med unnatak av åra 1994-1997, har Siri budd i USA heilt sidan 1988. Likevel seier ho at ho kjenner seg som 100 prosent tysnesing.

– Og den støtta eg har fått frå menneske på Tysnes, får meg til å føla meg veldig stolt over kor eg kjem frå. Eg les Bladet Tysnes kvar veke, og føler det hjelper å halda meg nær alle heime.

Siri drøymer om å reisa heim til Tysnes i løpet av 2018, men om ho får det til, er for tidleg å seia no.

– Eg veit ikkje korleis det heile kjem til å enda opp, men eg vil i alle fall vita at eg har gjort mitt for å bli så frisk som eg kan bli, sluttar ho håpefullt.


KJEM SEG RUNDT: – Livet er mykje, mykje betre no når eg kan bevega meg, fortel Siri. Med krykker og «boot» på foten kan ho vera meir sjølvstendig i kvardagen. (Foto: Privat)
KJEM SEG RUNDT: – Livet er mykje, mykje betre no når eg kan bevega meg, fortel Siri. Med krykker og «boot» på foten kan ho vera meir sjølvstendig i kvardagen. (Foto: Privat)
STEDOTTER: Lucy Freeman (8) er ein god støttespelar og humørspreiar for Siri. (Foto: Privat)
STEDOTTER: Lucy Freeman (8) er ein god støttespelar og humørspreiar for Siri. (Foto: Privat)
RØNTGENBILETE: I den skada foten er det mykje metall. (Foto: Privat)
RØNTGENBILETE: I den skada foten er det mykje metall. (Foto: Privat)

Siste saker Gå til framsida