FORLENGING AV ÅREMÅL: Politikarane i kommunestyret er samde om at ein ynskjer Steinar Dalland som rådmann i seks nye år. (Foto: Ingunn Gjærde)
FORLENGING AV ÅREMÅL: Politikarane i kommunestyret er samde om at ein ynskjer Steinar Dalland som rådmann i seks nye år. (Foto: Ingunn Gjærde)

Vil halda på rådmannen

I kommunestyremøtet tysdag 10. april var stillinga til rådmannen oppe til debatt.
Publisert 15.04.2018 kl. 09.00.

Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) er tydeleg på at han synest rådmann Steinar Dalland har gjort ein god jobb for Tysnes sidan han blei tilsett i 2013. Etter seks år tar ein stilling til åremålet hans, og det var difor rådmansstillinga var oppe i kommunestyret. Kleppe ønskte å forlenga åremålet til Dalland med seks nye år, frå 2019.

Varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (Sp), ordføraren og Anne Merete Fjeldstad (Ap) er med i tilsetjingutvalet. Litt spesielte var det då at varaordføraren bad om ordet, og kom med eit tillegg i vedtaket. Ho ønskte at premissane for åremålet skulle behandlast også i 2025.

Etter litt diskusjonar blei politikarane einige om ordlyden, men dei er samde om at ein ønskjer Steinar Dalland som rådmann i seks nye år.

Saka skal endeleg behandlast i kommunestyremøtet i desember.


Siste saker Gå til framsida