MANGE SKADA HJORTAR: Ettersøkingsgruppa har måtta avliva fleire hjortar som er påkøyrde. (Foto: Tysnes Jakt- & Fiskelag)
MANGE SKADA HJORTAR: Ettersøkingsgruppa har måtta avliva fleire hjortar som er påkøyrde. (Foto: Tysnes Jakt- & Fiskelag)

Kraftig auke i døde hjortar

Kald og lang vinter i tillegg til påkøyrslar har ført til sjeldan mange døde hjortar i kommunen så langt i år.
Publisert 16.04.2018 kl. 06.00.

Dei tre første månadene i år hadde ettersøksgruppa i Tysnes Jakt- & Fiskelag 12 utrykkingar etter melding om skada hjort. På same tida i fjor hadde dei berre ei utrykking. Siste månaden har dei rykka ut heile åtte gonger. Dei 12 utrykkingane enda med 11 døde hjortar medan ein vart friskmeld og kunne leva vidare. Fire av dei var påkøyrde av bil og måtte avlivast, seier leiar i Norges Jeger og Fiskerforbund i Hordaland, Bjarte Erstad.

– På grunn av den lange, kalde vinteren trekkjer hjorten mot mat og vatn. Difor kjem dei ned mot vegane og der det elles er bart og sjanse for å finna mat. Generelt har me sett at hjortane er i dårleg kondisjon etter ein vinter der dei har slite med å finna mat. Kanskje er det også endå fleire hjortar som er blitt påkøyrde utan at me har fått melding om det, seier Bjarte Erstad.

– Kva risikerer sjåførar som melder frå at dei har køyrt på hjort?

– Ikkje noko negativt. Tvert om godt samvit om dei melder frå, vil eg tru. Det er berre å ringa politiet på 02800 og så ringer dei oss. Me har vakt døgeret rundt.


Bandtvang

Det er bandtvang på hundar frå 1. april til 30. september. Bjarte Erstad fryktar at ikkje alle tek dette påbodet like alvorleg.

– Det kan verka som at nokon trur det er nok å ha hunden i band berre på innmark, medan dei slepp hunden laus i utmarka. Men det er nok der det er viktigast at hunden ikkje spring laus. Dessutan er det slik at også små hundar lett kan ta att ein hjortekalv no når desse er såpass svekka av dårleg mattilgang i vinter, så det å respektera bandtvang er svært viktig, presiserer Bjarte Erstad.


MINNER OM BANDTVANG: Leiar i Norges Jeger og Fisk i Hordaland, Bjarte Erstad på Tysnes, håpar at hundeeigarar respekterer bandtvangen som gjeld til oktober. (Arkivfoto)
MINNER OM BANDTVANG: Leiar i Norges Jeger og Fisk i Hordaland, Bjarte Erstad på Tysnes, håpar at hundeeigarar respekterer bandtvangen som gjeld til oktober. (Arkivfoto)

Siste saker Gå til framsida

Åtvarar mot brann i tørketrommel

I ei ny undersøking forsikringsselskapet Frende har fått utført, svarar 30 prosent av dei spurde på Vestlandet at dei vaskar klede og brukar tørketrommel om natta.– Det er ein sjanse eg aldri ville tatt, seier Øystein Øren, som er fagsjef i Frende, og sjølv småbarnsfar.Brannvesenet si rapportering viser at det har vore over 70 brannar i tørketromlar dei tre siste åra, og sist...