UTBRENT: Øystein Nøss fann cabincruiseren i full fyr ved Store Godøy natt til onsdag. (Foto: Ingunn Gjærde/Innfelt: Privat)
UTBRENT: Øystein Nøss fann cabincruiseren i full fyr ved Store Godøy natt til onsdag. (Foto: Ingunn Gjærde/Innfelt: Privat)

– Eg var heldig som ikkje låg om bord

Øystein Nøss overnattar av og til i cabincruiseren som tok fyr ved Store Godøy natt til onsdag.
Publisert 18.04.2018 kl. 19.29. Oppdatert kl. 23.19.

– Du får jo sjokk, men eg tenkte at me måtte berga det som bergast kunne, seier Øystein Nøss.

Det blei ei dramatisk natt for både han og naboen. Det er ikkje berre berre å bu på den veglause øya Store Godøy, når ein treng hjelp frå naudetatane.

Tysdag kveld byrja det å blåsa opp, og Nøss gjekk for å sjekka fortøyningane til båten. Det blei eit sjokkerande syn som møtte båteigaren ved kaien.


Cabincruiseren i flammar

– Eg var nede for å sjå om båten, og då fann eg han i full fyr, seier Nøss.

Han sprang opp til nabo Tolleif Henanger, som fekk ringt til brannvesenet.

I mellomtida spreidde brannen seg frå Nøss sin cabincruiser, til ei snekke som låg fortøyd på innsida.

– Det er ikkje så kjekt å koma til ein båt i full fyr. Det er litt ekkelt, men det var ikkje så dramatisk. Me hadde kontroll, seier Henanger.

Då kona gjekk forbi kaien, rundt kvart over ti, var det ikkje teikn til brann, men då Nøss kom ned like før midnatt, var det full fyr i båten.


Snartenkte

Då Nøss og Henanger kom ned til kaien, skjønte dei at dei møtte handla raskt. Henanger var bekymra for at det skulle ta fyr i naustet og dei andre båtane.

– Det var ikkje anna å gjera enn å få båtane ut frå kaien, seier Henanger.

Dei fekk kutta av taua til cabincruiseren og snekka. Så slepte dei båtane ut i sundet, med ein annan båt.

Nøss og Henanger låg og venta i fjorden, med dei brennande båtane på slep, til brannvesenet var klare til å ta imot dei ved Godøysund Fjordhotell.


Kom ikkje over brua

Brannvesenet hadde på si side fleire utfordringar med utrykkinga. Brua over til Godøysund Fjordhotell var for smal for brannbilen.

– Me kjem berre bort med lett utstyr, forklarer brannsjef i Tysnes brannvesen, Torfinn Kongsvik.

Cabincruiseren var nesten utbrent då han kom til kai. Der venta brannvesenet, som fekk sløkt resten med skum.

Når det først tar fyr i ein plastbåt, er det vanskeleg å berga han.

– Eg var heldig som ikkje låg om bord, seier Nøss.

Han har starta på vårklargjeringa av båten sin, og nokre gonger overnattar han i cabincruiseren.

SJÅ OGSÅ: Hevar utbrent båt (video).


Vakna til trist beskjed

Arne Nødland er eigar av snekka som tok fyr. Også hans båt er totalskada.

– Det var så mykje røyk og flammar, at me ikkje klarte å berga Arne sin båt, forklarer Nøss.

Den 28 fot store snekka har Nødland hatt i mange år, og det var onkelen hans som bygde båten.

– Eg fekk melding i dag morges, om kva som hadde skjedd, fortel Nødland, onsdag føremiddag.

Han er komen til kaien ved fjordhotellet, og inspiserer snekka.

– Det var ikkje kjekt å koma og sjå dette, seier Nødland, i det han ser den utbrente båten bli heva frå sjøen.

Snekka skulle han eigentleg nytta seg av den neste tida, til å frakta sauer. No må han finna seg eit anna fartøy.


Politiet ikkje varsla

Onsdag morgon kom politet også til staden. Politikontakt på Tysnes, Lorentz Lunde, er oppgitt over at politiet ikkje blei varsla om hendinga natt til onsdag.

– No må me ta inn slakken dagen etter. Då kan det vera for seint å finna ut av ting, seier Lunde.

At operasjonssentralen ikkje varslar politiet lokalt, er ikkje ei ukjend utfordring.

– Det er eit problem me har opplevd i eit par år, og det har sakte men sikkert forverra seg, seier Lunde.

Reformarbeid og økonomi, trur han er to av grunnane til at lokalt politi ikkje alltid blir varsla ved slike hendinger.

Lunde er glad det berre dreidde seg om materielle skadar denne gong, og at dei invoverte har handla snartenkt då det stod på.


TRIST SYN: Arne Nødland ser den utbrente snekka bli heva frå sjøen. (Foto: Ingunn Gjærde)
TRIST SYN: Arne Nødland ser den utbrente snekka bli heva frå sjøen. (Foto: Ingunn Gjærde)
PASSAR PÅ: Aleksander Søyland (f.v.), Torfinn Kongsvik og Lorentz Lunde er spente på om hevinga av cabincruiseren går bra.
PASSAR PÅ: Aleksander Søyland (f.v.), Torfinn Kongsvik og Lorentz Lunde er spente på om hevinga av cabincruiseren går bra.
KLARGJERING: Teamet frå Samba Marin AS klargjer båten for heving. Nærast kameraet sit Jan-Tore Bakke, medan Thomas Røssland har teke plass i cabincruiseren.
KLARGJERING: Teamet frå Samba Marin AS klargjer båten for heving. Nærast kameraet sit Jan-Tore Bakke, medan Thomas Røssland har teke plass i cabincruiseren.
TAUVERK Jan-Tore Bakke passar på at båten til Samba Marin er godt sikra.
TAUVERK Jan-Tore Bakke passar på at båten til Samba Marin er godt sikra.
TRENG NY BÅT: Arne Nødland skulle snart bruka den utbrente snekka til å frakta sauene i.
TRENG NY BÅT: Arne Nødland skulle snart bruka den utbrente snekka til å frakta sauene i.

Siste saker Gå til framsida

Debatt: Prioriteringar, Nasjonal transportplan 2022–2033

Ope brev til dei politiske partia i Stord og Tysnes: Samferdsel, bladet til Transportøko-nomisk institutt, refererte 24.01.20 påtroppande samferdselsminister Hareide i det han overtok ansvaret etter Jon Georg Dale. Hareide gjorde det då klårt at verda står i ei klimakrise, og at arbeidet med den blir hovudoppgåva hans. Vidare lista Hareide opp trafikksikring og dernest infrastruktur som...