FIN JOBB: Polske David er i full gang med tøming av papir og plast.
FIN JOBB: Polske David er i full gang med tøming av papir og plast.

No kjem dei og hentar plasten din

Førre veke starta SIM si nye renovasjonsordning.
Publisert 22.04.2018 kl. 19.00.

Kvar fjerde veke skal David, Michael, eller nokon av dei andre renovasjonsarbeidarane henta plastemballasje, i tillegg til å tøma papirdunkane.

– Me er veldig fornøgde med oppstarten. Folk er flinke, og set ut dunkane. Dei har fått med seg korleis det skal gjerast, seier Janne Hillersøy, plan-, innkjøps- og kommunikasjonsansvarleg i Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM).

Tidlegare har ein sjølv måtta køyrt sekker med plast til miljøstasjonane. Men med den nye transportøren Nordren, blei det også mogleg for søppelbilane å ta med plastavfallet.


Rest annakvar veke

– Me har lenge ynskt å ha ei anna ordning for plasthenting. Dess nærare kjøkenbenken avfallet blir henta, dess betre blir sorteringa, seier Hillersøy.

Ei anna endring i hentinga av søppel, er at restavfall skal tømast annakvar veke.

Grunna nye bilar, er det viktig at dunkane blir plasserte med opninga ut mot vegen. Ein robotarm skal gjera meir av jobben.

Dei dagane det er henting av rest- og matavfall kjem ein arm ut på sida av bilen, plukkar opp dunkane, og tømmer avfallet i bilen.

– Dunkane må setjast slik at løftearmen får tak i dei, forklarer Hillersøy.


Tysnes-team

Polske David og Michael køyrer ruta på Tysnes, og trivst godt med ny bil.

Dei nye bilane skal gjera arbeidskvardagen til renovasjonsarbeidarane betre.

For David og Michael er det i dag henting av papir og plast.

– Eg har jobba i SIM i eitt år, og eg trivst i jobben, seier David.

Den smilande polakken har jobba mest på Stord og Bømlo tidlegare, men er i dag på Tysnes-ruta.

Begge er glade for at vårsola har kikka fram, og at det blir avberre vegar framover.

– For ein vinter, seier David.

– Det er farleg å køyra på vinteren, forklarer Michael.

Med tung last på smale tysnesvegar, er det forståeleg at dei to renovasjonsarbeidarane er glade for at temperaturen stig på gradestokken.TØMMING: David passar på at plasten kjem på rett plass.
TØMMING: David passar på at plasten kjem på rett plass.
RETT VEG: Slik skal søppeldunkane stå.
RETT VEG: Slik skal søppeldunkane stå.
PAPIR: Michael er på runden i Våge sentrum.
PAPIR: Michael er på runden i Våge sentrum.
MÅ VIDARE: Renovasjonsarbeidarane skal innom mange hus.
MÅ VIDARE: Renovasjonsarbeidarane skal innom mange hus.

Siste saker Gå til framsida