ER OPTIMISTAR: – Dette skal me klara å få til, men det er mange ting som må på plass no i starten, seier Frode og Kristin Kleppe, som frå 1. april gjekk inn som medeigarar i Bygg Tysnes AS på Heggland. Frode skal vera dagleg leiar.
ER OPTIMISTAR: – Dette skal me klara å få til, men det er mange ting som må på plass no i starten, seier Frode og Kristin Kleppe, som frå 1. april gjekk inn som medeigarar i Bygg Tysnes AS på Heggland. Frode skal vera dagleg leiar.

Ekteparet Frode og Kristin satsar hos Bygg Tysnes

Ekteparet Frode Kleppe og Kristin T. Gjerstad Kleppe har til saman nesten 40 års fartstid hos konkurrenten Andersland Bygg. No satsar dei for fullt hos Bygg Tysnes.
Publisert 21.04.2018 kl. 15.00.

– Ja, me kan stadfesta at me begge har kjøpt oss inn som medeigarar i Bygg Tysnes AS. Det skjedde frå 1. april, seier Frode og Kristin.


Fem tilsette

Frode og Kristin er begge på plass i byggjevareforretninga på Heggland, utsalet som Lien Trelast i si tid bygde opp. Men dei er ikkje åleine. Dei to tidlegare daglege leiarane i Bygg Tysnes, Svein Skorpen og Richard Hageberg, skal halda fram som medeigarar. Men begge ynskte å trekkja seg frå den daglege leiarposisjonen, no skal dei jobba vidare i selskapet utan dette ansvaret, Richard i heil stilling og Svein i halv stilling. I tillegg skal Bjarne Teigland jobba i halv stilling.

– Planen er at me blir tre på heiltid, og to på deltid, seier Frode og Kristin.

Frode skal vera dagleg leiar.

– Målet er at firmaet skal bli ein komplett leverandør innan byggjevare med god kompetanse for både interiør og eksteriør, seier han.


– Måtte ta denne sjansen

Frode Kleppe sa seg opp hos Andersland Bygg i fjor haust og slutta ved årsskiftet. Då hadde han vore i omlag 20 år i ulike stillingar hos sin tidlegare arbeidsgjevar, dei siste åra med butikkansvar og sal. Planen til Frode var å begynna i ny jobb i Stavanger. Det var før han såg at Bygg Tysnes var annonsert for sal på finn.no.

– Me kikka på lokalitetane ved påsketider, og kom til at me kunne ikkje la denne sjansen gå frå oss. Det er eit stort anlegg med eit stort potensiale, seier Kristin.

– Det er klart det er ein sjanse å ta. Men me ser ikkje på det som ein risiko, heller som ei utfordring. Me søv godt for dette, seier Frode smilande.

– Ja, me diskuterte ein god del om me skulle våga. Det var eigentleg no eller aldri. Me kunne ikkje rekna med å få denne sjansen att om fem eller ti år, legg Kristin til.

Kristin sa opp hos Andersland Bygg etter påske, og begynte på Heggland i sist veke.


Vil vera kremmarar

Dei har begge eit ynskje om å framstå som lokale kremmarar.

– Det er det som er litt gøy. Me må vera offensive, og me må klara å konkurrera både på utval og pris, seier dei to som kjenner bransjen godt.

Kristin har jobba tolv år i byggjevareforretninga på Reiso.

Dei har teke det litt utradisjonelle valet å stå utanfor kjedetilknyting.

– I to veker har me stått på for å få leverandørar på plass. Dei har vore utruleg positive til den måten me vil satsa på, seier Frode.

I fyrste omgang er målet å få opp eit breitt og utvida sortiment i butikken, med både elektroverkøy, måling og fargeblandingsmaskin i tillegg til full breidde på byggjevarer.

– Skal me ha eit godt tilbod til kundane, må me ha full pakke. Folk må finna det dei har bruk for, seier dei.


Lange dagar

Dei er begge klare til å ta fatt på lange arbeidsdagar framover.

– Det blir ikkje åttetimarsdagar, kanskje mest det doble, erkjenner Frode.

– Det er mykje som skal på plass, særleg i starten.

Men dei er begge samde om at det er plass til to byggjevareforretningar på Tysnes.

Det er Flaten Eiendom som eig anlegget på Heggland. Ifølgje proff.no er det Torhild Heggland Lien og Ove Lien som eig dette selskapet. Bygg Tysnes skal leiga lokale hos Flaten Eiendom.


Siste saker Gå til framsida