MIDT PÅ TREET: Tysnes kommune oppnår 10 poeng i Åpenhetsindeksen 2018, noko som er middels bra. (Arkivfoto)
MIDT PÅ TREET: Tysnes kommune oppnår 10 poeng i Åpenhetsindeksen 2018, noko som er middels bra. (Arkivfoto)

Tysnes kommune middels bra på openheit

Publisert 22.04.2018 kl. 10.00.

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på.

Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13 poeng, oppnår Tysnes kommune 10 poeng. Best i landet på openheit er Ørland kommune (26 poeng), medan Kautokeino kjem dårlegast ut (minus 6 poeng).

Hordaland kjem relativt bra ut i Åpenhetsindeksen 2018 samanlikna med resten av landet, men det er store forskjellar mellom kommunane. Vesle Modalen kommune legg seg på topp med 23 poeng, og i den andre enden av skalaen finn ein Fusa med 6 poeng.

Undersøkinga vart gjennomført i perioden frå oktober 2017 til mars/april 2018.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida