ALLE KAN GJERA LITT: «Reint hav og reine strender er viktig for oss alle», skriv Bladet Tysnes på leiarplass. (Arkivfoto frå Flornes)
ALLE KAN GJERA LITT: «Reint hav og reine strender er viktig for oss alle», skriv Bladet Tysnes på leiarplass. (Arkivfoto frå Flornes)

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Publisert 22.04.2018 kl. 06.00.

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.

På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.

Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar, anten det er siste året eller opp gjennom mange år.

Det store søkjeljoset på plast i havet og langs strendene dei seinare åra er veldig bra. Kanskje kan me no ana ei lita betring. Ikkje alle sørvende strender er like overfylte med plast i år som tidlegare. Aller verst var det kanskje etter orkanen Nina.

Men uansett om me ser ei lita betring. April og mai er tid for å ta eit skikkeleg tak for å rydda strender.I «Tysnes» sist veke kan me lesa i ein annonse at oppdrettsselskapet Lerøy inviterer «heile» samfunnet til å delta på strandryddedagen 5. mai. I annonsen oppfordrar dei familiar, vener, kollegaer, nabolag, idrettslag, velforeiningar, bedrifter, barnehagar, skular, miljøorganisasjonar og endå fleire til å delta. Dei lokkar også med ti pengegåver a ti tusen kroner til lag og organisasjonar med aktivitet for born og unge.

Reint hav og reine strender er viktig for oss alle.

Sjølvsagt er det viktig for oppdrettsnæringa og for fiskeria, som treng eit reint hav for å kunne levera gode produkt som veks og lever i havet.

At verksemder i oppdrettsnæringa går i bresjen for ryddekampanjar, er difor postivt.

Men det er å håpa at også andre vil engasjera seg. Alle kan gjera litt, og alle monnar dreg. Den eine posen med søppel som du plukkar med deg frå ei strand nær deg, kan faktisk gjera forskjel på liv og død for fleire dyr.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida