ENGASJERT: Øystein Vaage, dagleg leiar i Tysnesfest, er engasjert i kampen mot forsøpling. No kuttar Tysnesfest i plastbruken.
ENGASJERT: Øystein Vaage, dagleg leiar i Tysnesfest, er engasjert i kampen mot forsøpling. No kuttar Tysnesfest i plastbruken.

Tysnesfest til kamp mot forsøpling

Tysnesfest hiv seg inn i kampen mot marin forureining. Dette ser ein mellom anna på festivalprogrammet.
Publisert 13.05.2018 kl. 06.00.

– Dei spelar på gammal plast, rustne røyr og liknande. Alle instrumenta deira er marin forsøpling av noko slag.

Dette seier Øystein Vaage, dagleg leiar i Tysnesfest. Dei han snakkar om er gruppa «Sustain» frå Bergen. Gruppa finn seg i krysninga mellom visuell kunst og musikk, og er mellom anna kjente for å spela på instrument laga av boss.

Vaage høyrde først om gruppa, då dei var med på opninga av Festspela i Bergen i fjor.

– Det er viktig å få fokus på dette med forsøpling generelt, men spesielt også dette med marin forsøpling, seier Vaage, som sjølv engasjerer seg i kampen mot forsøpling.


Lagar utstilling med skulen

– «Sustain» skal også laga utstilling med mellomtrinnet på Tysnes skule, seier Vaage.

Elevane har, i høve den nasjonale strandryddeveka, samla inn boss i strandkanten. Bosset skal brukast i utstillinga. 13. juli, medan utstillinga går føre seg, skal «Sustain» spela musikk.

I forkant av utstillinga og konserten, skal elevane få profesjonell rettleiing:

– Før det, skal elevane jobbe saman med ein scenograf, forklarer Vaage.


Kuttar ned på plast

Engasjementet mot forsøpling viser ikkje berre igjen på festivalprogrammet.

– Me har byta ut mykje av plasten vår med nedbrytbart materiale, og vil oppmoda gjester til ikkje å bruka så mykje plast, forklarer Vaage, og legg til at festivalen allereie bruker mykje ressursar på bossplukking.

– Me kjem òg til å redusera bruken av plastbestikk under festivalen, avsluttar Vaage.


Siste saker Gå til framsida