NYTT GLIS: Olav Kaastad (70) har investert over ein million kroner i sin eigen arbeidsplass. (Foto: Ole Skaten)
NYTT GLIS: Olav Kaastad (70) har investert over ein million kroner i sin eigen arbeidsplass. (Foto: Ole Skaten)

Leiar: Gode, lokale nyhende frå næringslivet

Publisert 14.05.2018 kl. 06.00.

Han smilte lurt til lesarane av «Tysnes» sist veke, turbusseigaren frå Nordbustaddalen, Olav Kaastad.

I ein alder av 70 år har han investert over ein million kroner i ein nyare turbuss, og satsar friskt vidare på turbusskøyring.

– Det er turbuss som er kjekt å køyra, mykje kjekkare enn å køyra rundt Tysnes utan passasjerar, fortalde han til avisa. Det utsagnet forstår me godt når storparten av turane til turbusseigaren er med utanlandske cruiseskipturistar frå Haugesund som skal sjå Åkrafjorden eller deromkring, eller turistar som kjem til Bergen og skal sjå Hardanger.

Olav Kaastad er eit godt føredøme for mange. Å investera over ein million kroner i eigen arbeidsplass i ein alder av 70 år er imponerande. Alternativet hans kunne vore å motta trygd frå det offentlege og setja seg godt til rette i go’stolen heime.

Tidlegare var det ikkje lov å køyra buss etter at ein hadde fylt 70 år. No har styresmaktene teke grep, og heva grensa til 75. Det er godt nytt for alle som har arbeidsiver og arbeidsglede etter at dei har passert den vanleg pensjonsgrensa på 67. I ei tid der fleire selskap slit med å skaffa nok sjåførar, var dette eit fornuftig grep.

– Eg er lukkeleg over å kunna koma meg på beina kvar dag. Eg gler meg over å kunna jobba, fortel Olav Kaastad.

Turbuss-satsinga er ei av fleire gledelege meldingar frå lokalt næringsliv i avisa sist veke. Eigar av bok- og leiktøysbutikken i Våge, Rannveig Ljostveit Helland, satsar vidare på ei mellombels løysing, fram til det blir Våge Senter-utviding i 2019. For samfunnet på Tysnes er det viktig å ha slike spesialbutikkar. Difor er det gledeleg at butikkeigaren er løysingsorientert og klarar å få til eit tilbod fram til butikken kan flytta inn i nye og større lokale neste år.

Frå lokalbanken på Tysnes kjem det også, på ny, ei gledeleg melding. Resultatet for fyrste kvartal er to millionar kroner betre enn for same periode i 2017. Det er godt nytt for Tysnes, og for alle som har satsa sparepengar på kjøp av eigenkapitalbevis i banken.

I ei anna sak kan me lesa at to aktørar er interesserte i å leggja til rette for næringsverksemd i det nye næringsarealet på Øvre Dalland. Godt nytt det også.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida