NÆRINGSLIV: Kommunen og Tysnes næringsråd inviterer folk til å koma og drøfta framtida til næringsrådet. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
NÆRINGSLIV: Kommunen og Tysnes næringsråd inviterer folk til å koma og drøfta framtida til næringsrådet. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Inviterer til drøftingsmøte om Tysnes næringsråd

Det har vore laber aktivitet i Tysnes næringsråd den siste tida. 22. mai inviterer kommunen og næringsrådet til drøftingsmøte.
Publisert 15.05.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 23.08.

– Me inviterer til eit møte for å drøfta kva eit næringsråd skal gjera, og om det trengst eit næringsråd. Om det ikkje er eit ønskje og eit engasjement rundt næringsrådet, så vil eg synast det er synd, men det må me isåfall berre akseptera.

Dette seier ordførar Kåre Martin Kleppe om drøftingsmøtet som vil finna stad kvelden tysdag 22. mai, på rådhuset.


Formelt utan styre

Det sitjande styret i næringsrådet blei valt i 2014. Det har ikkje blitt halde årsmøte etter dette, så rådet har reint formelt sete utan styre i nokre år no. Dette håper ordføraren å få endra på.

Som nemnt tidlegare, vil han akseptere det, dersom det ikkje er interesse for å halda fram med næringsrådet. Han er likevel tydeleg på at han meiner det vil vera positivt å vidareføra rådet.


Treng ei tydeleg stemme

– Me treng ei tydeleg stemme frå næringslivet. Spesielt viktig er dette i kommuneplansamanheng, men det er også viktig i andre saker, som til dømes ferjetider og saka om ferjefri E39, meiner ordføraren.

Difor har også kommunen tilbydd seg å stilla som sekretariat. Då vil kommunen vera ansvarleg for å invitera til møte, og for å skriva referat. Slik vil dei letta arbeidsmengda for resten av det eventuelle framtidige styret i næringsrådet.


Siste saker Gå til framsida