PINSETRADISJON: Svært mange har opplevd å stå lenge i kø ovanfor kaien på Halhjem. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
PINSETRADISJON: Svært mange har opplevd å stå lenge i kø ovanfor kaien på Halhjem. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Kan bli køkaos også denne pinsehelga

På Halhjem ferjekai blir det ekstra mange billettørar fredag før pinse, men Fjord1 bed reisande som skal til Tysnes å køyra om Eikelandsosen.
Publisert 16.05.2018 kl. 11.00. Oppdatert kl. 11.21.

Fredag før pinsehelga plar ferjekøen ovanfor kaien på Halhjem vera ekstremt lang, og svært mange bilistar har vore frustrerte. Reiarlaget Fjord1 kan heller ikkje i år lova noko betring, seier leiande billettør Anne Britt Grønning.

– Det er svært mange som skal til Handballfestivalen på Stord denne dagen, og me set inn ekstra mange billettørar og kaivakter. Fredagen blir det totalt seks billettørar, også nokon på kaien. I tillegg har me også seks kaivakter for å organisera køen. Me låner dessutan to av «Våge-felta» til dei som skal til Stord, slik at det blir plass til fleire bilar nede på kaien. Men me rår dei som skal med Våge-ferja på fredag til sterkt å vurdera heller å køyra rundt om Eikelandsosen, seier Anne Britt Grønning.

Ho legg til at dei onsdag vil ha ein ekstra billettør og to kaivakter, sidan det også denne dagen kan bli ekstra mange reisande.


Skilja køane

Tidlegare år har det vore gjort ulike forsøk på å sleppa ned dei som skal til Våge og la berre dei som skal til Sandvikvåg stå i kø oppover vegen. Men Anne Britt Grønning seier det er utelukka.

– Me får ikkje lov til å skilja desse og sleppa ned berre dei som skal til Tysnes. Det har vist seg at lar me nokon køyra ned, så byrjar mange andre også å køyra ut av køen og så blir det berre kaos.


Politiet

Politiførstebetjent i Os, Rune Fimreite, har sendt ut pressemelding for å førebu dei reisande på lang kø på Halhjem. Han har spesielt omsut for dei som skal til Tysnes og dei som bur på Halhjem eller Bjørnen og må forbi køen for å koma heim. Han har sjølv som politi tidlegare vore på Halhjem fredagen før pinsehelga.

– Mi erfaring var at det er nyttelaust å prøva å skilja køane til Stord og Tysnes. Me er ferdige med å gjera diverse forsøk i så måte. Så lenge veganlegget er slik det er, må me satsa på at flest mogleg kjem seg ned på kaien. No legg Fjord1 til rette for det ved å auka talet billettørar og oppstillingsfelt til Stord. Men eg ber dei som står i kø og skal til Stord om å halda seg godt mot høgre slik at dei som kjem av ferjene og skal mot Bergen kan passera.


Politikarane

Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe seier dette har vore eit tilbakevendande problem heilt sidan kaien på Halhjem var ferdig.

– Men sidan trafikken aukar, blir også dette problemet stadig større. Det er jo ikkje bra nok å gje opp ferja og køyra rundt om Eikelandsosen. Det er uhaldbart at den store trafikken til Stord skal gå ut over dei som skal til Tysnes. Sjølv om dette ikkje skjer i vår kommune, får det jo følgjer for dei som skal hit.

– Som du sjølv seier, så har dette vore problem i mange år. Men de har ikkje klart å få vegvesenet eller reiarlaga til å få orden på det.

– No vil eg ta kontakt med politisk leiing i Os og satsa på at me saman kan gjera ein framstøyt for å få slutt på køproblemet, seier ordføraren.


Vegvesenet

Arild Hegernes er seksjonsleiar i vegseksjonen til Statens vegvesen i Bergensområdet. Han blir litt overraska når me fortel at det er venta store køproblem på Halhjem fredag.

– Eg trudde det var blitt betre der etter at me fekk dobbel innkøyring på kaien og ei ekstra billettbu.

– Reiarlaget rår no folk til å gje opp ferja og køyra rundt om Eikelandsosen til Tysnes.

– Åh, er det såpass. Men det er på trappene med innføring av autopass på ferjene, og då vil det bli betre, seier Arild Hegernes, som kan slå fast at det i alle fall ikkje vil bli gjort utbetringar med fleire køyrefelt ovanfor kaien.


Gler seg

Leiande billettør Anne Britt Grønning seier komande fredag er den desidert travlaste dagen i året for dei. Men ho gruar seg ikkje.

– Nei, me gler oss, me. Eg skal sjølv vera på kaien, og alle vil gjerne jobba den dagen. Det er berre eit fåtal reisande som er sure, så dette skal nok gå bra. Men me rår altså dei som skal til Tysnes om å vurdera å køyra via Eikelandsosen.


Siste saker Gå til framsida