INGA GUDSTENESTE: Det vert ikkje gudsteneste i Uggdal kyrkje på 17. mai. (Foto: Camilla Korsnes)
INGA GUDSTENESTE: Det vert ikkje gudsteneste i Uggdal kyrkje på 17. mai. (Foto: Camilla Korsnes)

Inga 17. mai-gudsteneste i Uggdal

Tysnesingane må i år til Onarheim eller Reksteren for å delta i gudsteneste på nasjonaldagen.
Publisert 16.05.2018 kl. 09.04. Oppdatert kl. 10.20.

– Eg har oppfatta det som ein tradisjon at det er gudsteneste på 17. mai i Uggdal kyrkje, seier Steinar Dalland, leiar for 17. mai-komiteen for Uggdal og Tysnesbygda.

I år vert det to gudstenester i kommunen, men ingen i dei to største kyrkjelydane i Uggdal og Tysnesbygda.


– Opp til komiteane

Sokneprest Marit Isaksen Espedalen seier at kyrkja føyer seg etter dei lokale komiteane når gudstenestene vert sett opp.

– Kyrkja har inga plikt til å setja opp gudsteneste på 17. mai. På Reksteren var dei tidleg ute og tinga gudsteneste til nasjonaldagen, seier Espedalen som er einaste prest på Tysnes.

Ho påpeikar at ho ikkje kan ha fleire gudstenester samtidig.

– Me ga tilbod til komiteen for fellesarrangementet på Gjerstad om ei gudsteneste klokka 09.00 om morgonen, men dette vart det takka nei til.


– Ikkje komiteane sitt ansvar

– Dette har ingenting med 17. mai-komiteen å gjera. Det er kyrkja som må bestemma kvar gudstenestane skal vera, uttalar Dalland som meiner dette er ei prinsipiell sak.

– Komiteen er sett saman av foreldre med born i 3. og 7. klasse. og det vert feil om føresette skal avgjera kvar gudstenestene skal vera.

Både Dalland og Espedalen påpeikar at gudstenesta framleis blir halden innafor Uggdal og Reksteren sokn. Dei er også einige i at det ikkje vil leggja noko dempar på 17. mai-feiringa at det ikkje vert gudsteneste i Uggdal denne gongen.


Siste saker Gå til framsida