UGGDAL: Tysnes Sogelag ynskjer å bruka det gamle tinghuset som lager. (Foto: Camillla Korsnes)
UGGDAL: Tysnes Sogelag ynskjer å bruka det gamle tinghuset som lager. (Foto: Camillla Korsnes)

Sogelaget vil leiga tinghuset

Publisert 22.05.2018 kl. 06.00.

I eit brev til Tysnes kommune søkjer Tysnes Sogelag om få leiga det gamle kommunehuset i Uggdal.

– Tysnes Sogelag har i dag lagra verdifullt materiale på fleire ulike stader i kommunen. Noko er lagra i Tysneshallen, noko i ei løe i Solheimsdalen og noko i «gamlebanken» i Uggdal. Dette er ein svært usikker/uforsvarleg måte å lagra viktig historisk stoff som er samla frå heile Tysnes kommune, skriv sogelagsleiar Sigurd Bjordal.

Styret i sogelaget er kjende med at bygget sårt treng opprusting, og dei ser føre seg å kunna gjera forskjellig dugnadsarbeid som del av leigeavtalen. – Skal Tysnes Sogelag inngå ein leigeavtale med Tysnes kommune om dette bygget, ser me fram til eit konstruktiv samarbeid om utgifter til ei forsvarleg oppgradering av bygget, seier Bjordal.

Han håpar kommunen vil prioritera denne saka no i vår.


Siste saker Gå til framsida

Vegstenging - Myrdal

Vegen til Myrdal vert stengt fredag 22. mars mellom klokka 0800 og 15.00 på grunn av vegarbeid. Gjeld for for privatbilar på strekkja ovanfor Hagen. Brann og ambulanse får passera.