SONGTALENT: Øyvind Kleppe har utmerka seg på scenen i mange år. Her syng han på festivalen 100 Dagar med bandet Symra. (Foto: Peter Tubaas)
SONGTALENT: Øyvind Kleppe har utmerka seg på scenen i mange år. Her syng han på festivalen 100 Dagar med bandet Symra. (Foto: Peter Tubaas)

Deltek på «Dei unges festspelframsyning»

Publisert 23.05.2018 kl. 08.10.

Laurdag stiller Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes, Kvinnherad og Sveio kulturskule med eit utval av sine mest talentfulle elevar i Stord kulturhus. Øyvind Kleppe er Tysnes sin representant, og han opptrer ilag med pianist Irene Simonsen.

Kulturskulane lovar ei variert og flott kulturell oppleving denne dagen. Framsyninga er ei satellittutgåve av «De unges festspilldag» under festspela i Bergen, og i kinosalen på Stord skal publikum få høve til å sjå og høyra noko av breidda i kulturskulane sine tilbod.

– Det vert noko for ein kvar smak. Me vonar folk i Sunnhordland vil støtta opp om elevane og kulturskulane, og tek turen til Stord kulturhus laurdag, slik at me saman kan skapa ei ekte festspelframsyning lokalt i regionen vår, melder kulturskulane i Sunnhordland.


Siste saker Gå til framsida

Kors, vaflar og fotball-VM på Solstråleøya

– Det var ein nydeleg vêrdag, med fin temperatur. Me fekk flott skyss frå Våge i Mor Di, skøyta til Patrick Madsen.Dette seier Hans Ole Dalland, om friluftsgudstenesta på Solstråleøya søndag.Vidare kan han fortelja at nokre av deltakarane kom roande frå Lunde – og nokre kom verkeleg langvegsfrå:– Eit ektepar frå Minnesota var på Tysnesferie, og fekk oppleva den flotte...

Sluttar som drosjesjåfør

– Eg har tenkt lenge på dette, fortel Elin Borgen.Det er ikkje vanskeleg å skjøna at dei fleste kjenner den sympatiske drosjesjåføren. Over halvparten av bilistane som passerer, vinkar til Borgen, i det ho møter «Tysnes» langs vegen i Uggdal.