NY ORGANIST: André Eide er tilsett som ny organist på Tysnes. (Foto: Camilla Korsnes)
NY ORGANIST: André Eide er tilsett som ny organist på Tysnes. (Foto: Camilla Korsnes)

– Tysnesingane har teke meg godt imot

Etter eit lengre tids vikariat fekk André Eide fast jobb som organist på Tysnes.
Publisert 26.05.2018 kl. 06.00.

– Det har vore veldig mange lause jobbar så no er det veldig kjekt med ein fast base, fortel André Eide. 1. april vart han tilsett som fast organist på Tysnes i 50 prosent stilling.

André er oppvaksen på Halsnøy i Kvinnherad og bur no på Stord. Han har så langt fått eit godt inntrykk av tysnesfolket.

– Eg har vorte tatt veldig godt imot. I denne jobben får eg koma tett inn på folket og eg har hatt mange gode samtalar med dei som bur her.


Variert arbeidsdag

Det er ikkje ein A4-jobb å vera Tysnes sin nye organist.

– Arbeidsdagane på Tysnes består av å spela i gudstenester, gravferder og vigsler. Det vert også speling i andre samanhengar, til dømes Babysong, fortel André.

– Eg veit ikkje nøyaktig kva stillinga kjem til å bringa med seg vidare, men eg trur det kan verta endå meir varierte oppgåver framover. Frå hausten av skal eg blant anna vera med på trusopplæringa i Tysnes.


Sjølvlært

– Eg er i stor grad sjølvlært, fortel André. Han byrja med piano som 15-åring og har no halde på i 18 år. Det som tidlegare var ein hobby har no vorte eit yrke.

– Eg har drive profesjonelt med musikk dei siste to åra.

Stordabuen er i utgangspunktet pianist, men handterer også kyrkjeorgelet på ein tilfredstillande måte.

– Det er ikkje det same som å spela piano. Tangentane ser like ut, men eit orgel er heilt annleis å spela på. Til dømes lagar eit orgel like høg lyd uansett kor hardt ein trykkjer på tangentane. På eit piano kan ein variera volumet ved å trykkja lettare på tangentane.

André ynskjer gjerne å ta musikken endå eit steg vidare.

– Eg har som ambisjon å skriva meir eige musikk, men førebels er dagane litt for travle.


Tek alle oppdrag

Med halv stilling på Tysnes vert det mykje tid til andre oppdrag.

– Eg arbeider også som freelance-pianist og tek mykje varierte jobbar, fortel André.

– Eg er mellom anna fast pianist for Leirvik Mannskor. Eg er også med på mange forskjellige konsertar og arrangement.

Sjølv om det vert mest arbeid lokalt i regionen, er ikkje André framand for oppdrag andre stader.

– Så lenge det løner seg, så tek eg oppdrag overalt.

I løpet av april og mai har han vore på turné med einmannsforestillinga «Mannen i Speilet» av Alexander Skadberg. I stykket står André for bakgrunnsmusikken til Skadberg si monologframføring.

Tidlegare i mai vart stykket synt fram fleire stader på Austlandet, og i mai avsluttast turneen med forestillingar i Bodø, Narvik og Harstad.


Siste saker Gå til framsida

– Det var ein slitesiger

Søndag tok Tysnes IL sitt damelag to poeng mot Sandviken, men målskilnaden kunne godt ha vore større. Stillinga blei 24-22.

Reserveferje for MF «Folgefonn»

Det er sett inn reserveferje på sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes. MF «Folgefonn» har no sitt årlege opphald på verkstad. MF «Etne» er sett inn som erstatning. Rutene vil gå som normalt.