NY ORGANIST: André Eide er tilsett som ny organist på Tysnes. (Foto: Camilla Korsnes)
NY ORGANIST: André Eide er tilsett som ny organist på Tysnes. (Foto: Camilla Korsnes)

– Tysnesingane har teke meg godt imot

Etter eit lengre tids vikariat fekk André Eide fast jobb som organist på Tysnes.
Publisert 26.05.2018 kl. 06.00.

– Det har vore veldig mange lause jobbar så no er det veldig kjekt med ein fast base, fortel André Eide. 1. april vart han tilsett som fast organist på Tysnes i 50 prosent stilling.

André er oppvaksen på Halsnøy i Kvinnherad og bur no på Stord. Han har så langt fått eit godt inntrykk av tysnesfolket.

– Eg har vorte tatt veldig godt imot. I denne jobben får eg koma tett inn på folket og eg har hatt mange gode samtalar med dei som bur her.


Variert arbeidsdag

Det er ikkje ein A4-jobb å vera Tysnes sin nye organist.

– Arbeidsdagane på Tysnes består av å spela i gudstenester, gravferder og vigsler. Det vert også speling i andre samanhengar, til dømes Babysong, fortel André.

– Eg veit ikkje nøyaktig kva stillinga kjem til å bringa med seg vidare, men eg trur det kan verta endå meir varierte oppgåver framover. Frå hausten av skal eg blant anna vera med på trusopplæringa i Tysnes.


Sjølvlært

– Eg er i stor grad sjølvlært, fortel André. Han byrja med piano som 15-åring og har no halde på i 18 år. Det som tidlegare var ein hobby har no vorte eit yrke.

– Eg har drive profesjonelt med musikk dei siste to åra.

Stordabuen er i utgangspunktet pianist, men handterer også kyrkjeorgelet på ein tilfredstillande måte.

– Det er ikkje det same som å spela piano. Tangentane ser like ut, men eit orgel er heilt annleis å spela på. Til dømes lagar eit orgel like høg lyd uansett kor hardt ein trykkjer på tangentane. På eit piano kan ein variera volumet ved å trykkja lettare på tangentane.

André ynskjer gjerne å ta musikken endå eit steg vidare.

– Eg har som ambisjon å skriva meir eige musikk, men førebels er dagane litt for travle.


Tek alle oppdrag

Med halv stilling på Tysnes vert det mykje tid til andre oppdrag.

– Eg arbeider også som freelance-pianist og tek mykje varierte jobbar, fortel André.

– Eg er mellom anna fast pianist for Leirvik Mannskor. Eg er også med på mange forskjellige konsertar og arrangement.

Sjølv om det vert mest arbeid lokalt i regionen, er ikkje André framand for oppdrag andre stader.

– Så lenge det løner seg, så tek eg oppdrag overalt.

I løpet av april og mai har han vore på turné med einmannsforestillinga «Mannen i Speilet» av Alexander Skadberg. I stykket står André for bakgrunnsmusikken til Skadberg si monologframføring.

Tidlegare i mai vart stykket synt fram fleire stader på Austlandet, og i mai avsluttast turneen med forestillingar i Bodø, Narvik og Harstad.


Siste saker Gå til framsida

Vegstenging - Myrdal

Vegen til Myrdal vert stengt fredag 22. mars mellom klokka 0800 og 15.00 på grunn av vegarbeid. Gjeld for for privatbilar på strekkja ovanfor Hagen. Brann og ambulanse får passera.