NY KNIVEPISODE: Natt til laurdag måtte politiet rykkja ut til nok ein knivepisode i Uggdal. Mannen som truga med kniv vart køyrt til arresten i Bergen. (Arkivfoto)
NY KNIVEPISODE: Natt til laurdag måtte politiet rykkja ut til nok ein knivepisode i Uggdal. Mannen som truga med kniv vart køyrt til arresten i Bergen. (Arkivfoto)

Tre valdsepisodar på Tysnes i helga

Ein person trua med kniv, ein slo til ein annan og ein tredje prøvde å bryta seg inn på Mandelhuset. Det vart ei travel helg for politiet på Tysnes.
Publisert 29.05.2018 kl. 14.04. Oppdatert kl. 14.12.

Alle dei tre hendingane skjedde i ruspåverka tilstand. Den fyrste skjedde natt til laurdag. Ein tysnesing i 20-åra laga bråk på Mandelhuset. Han hadde slått til ein annan person, og vart vist bort frå utestaden. Etter stengetid prøvde han å bryta seg inn på Mandelhuset.

Politikontakt Lorentz Lunde opplyser at politiet kjenner namnet på personen.

– Vedkomande vil få eit oppgjer med politiet i etterkant, seier Lunde.

Patruljen på Tysnes vart ikkje kalla ut til denne hendinga.


Slagsmål

Natt til søndag, om lag klokka 02.50, vart politipatruljen til Tysnes og Fusa lensmannskontor vitne til at ein person slo til ein annan person i Våge. Hendinga skjedde ved fylkesvegen i Våge.

Politipatruljen pågreip mannen, og vurderte å senda vedkomande til arresten i Bergen då meldinga kom om at politiet måtte rykkja ut til ein knivepisode i Uggdal.

Mannen, ein tysnesing i 20-åra, blei i staden teken hand om av kameratar og køyrt heim.

– Vedkomande hadde nok fortent ein tur til arresten i Bergen, seier Lunde.


Truga med kniv

Det var ein person frå Bergen som var på ei hytte på Tysnes som trekte kniv i Uggdal natt til søndag. Episoden skjedde ute, i bakken ovanfor Tysnes Sjø og Fritid.

– Det oppstod ein krangel med nokre som låg i båt i Uggdal. Ein person følte seg såpass åleine at han valde å trekkja kniv, fortel Lunde.

Mannen, som er i 30-åra, blei køyrt til arresten i Bergen. Der vart han forhøyrt og sleppt laus dagen etter. Det var ingen personar som vart skada under episoden og heller ingen som vart stukken av kniven. Det skal ha vore ein del skriking i området. Fleire var dei som vart truga, var frå Tysnes. Politiet skal avhøyra fleire vitne i denne saka.


15 minutt

Formannskapet i Tysnes kritiserte tidlegare i vår politiet for lang utrykkingstid til ei anna knivsak. Denne gongen var politipatruljen allereie på Tysnes, og kom raskt til staden.

– Ved episoden i Uggdal natt til søndag hadde politiet kontroll over situasjonen mindre enn 15 minutt etter at meldinga kom. Det viser kor viktig det er at me har ein oppegåande beredskap. Eg er godt nøgd med at me klarte å få kontroll over situasjonen så raskt, seier Lorentz Lunde.

I dette tilfellet måtte dei også kvitta seg med den pågripne i Våge før dei kunne dra vidare.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Om onklar og tanter

På framsida av førre «Tysnes» stod det «Einaste onkel i barnehagen». Den uttalen må eg berre kommentera – sjølv om det i overskrifta på sjølve artikkelen stod «Einaste mann i Stjernereiso». Det er kjekt å vera tante! Eg er tante til fem og grandtante til tolv, men eg er IKKJE tante til nokon i barnehagen, sjølv om eg stadig var innom der og jobba i mitt yrkesaktive liv.Det er det...